SUCIU POPA: Prima Legislație Globală pentru Reglementarea Inteligenței Artificiale: O analiză detaliată a actului privind AI al UE

Consiliul Uniunii Europene a aprobat în unanimitate săptămâna aceasta prima legislație din lume care reglementează cuprinzător inteligența artificială.

Regulamentul care stabilește reguli armonizate privind inteligența artificială (Actul privind AI) va fi publicat în Jurnalul Oficial după ce va fi tradus în toate limbile statelor membre și semnat de Președintele și Secretarul General al Parlamentului European și al Consiliului.

Avocații firmei Suciu Popa au analizat în detaliu Actul privind AI și doresc să împărtășească cu dumneavoastră următoarele aspecte cheie:

Obiectiv – Susținerea inovației și promovarea adoptării sistemelor AI centrate pe om și de încredere, asigurând totodată un nivel înalt de protecție împotriva efectelor lor nocive în Uniune.

Domeniu de aplicare – Actul privind AI se aplică oricărui furnizor de sisteme AI, inclusiv furnizorilor din aval (care doar integrează un model AI furnizat de o altă entitate), indiferent dacă aceștia sunt stabiliți în UE sau într-o țară terță.

Excluderi – Actul privind AI nu se aplică, printre altele, sistemelor AI utilizate exclusiv în scopuri militare sau pentru cercetare și dezvoltare științifică.

Beneficiari – Interesele persoanelor fizice și entităților private sunt abordate în special în cazul încălcărilor răspândite (adică practici AI de a prejudicia interesele colective ale persoanelor care locuiesc în cel puțin două state membre), dar și interesul public, deoarece oricine, inclusiv autoritățile publice, poate depune o plângere la o autoritate competentă de supraveghere a pieței.

Abordare bazată pe riscuri – Diversele cazuri de utilizare a AI sunt clasificate într-o manieră incrementală ca (i) practici AI interzise (de exemplu, sisteme care utilizează tehnici subliminale sau manipulative), (ii) sisteme AI cu risc ridicat (de exemplu, sisteme care fac parte din infrastructura digitală critică, trafic rutier sau în furnizarea de apă, gaz, încălzire sau electricitate), (iii) sisteme AI care prezintă un risc pentru sănătatea, siguranța sau drepturile fundamentale ale persoanelor, (iv) alte sisteme AI.

Categorie specială – Sunt stabilite obligații specifice pentru modelele AI cu scop general (definite ca fiind antrenate cu o cantitate mare de date și capabile să execute competent o gamă largă de sarcini distincte), în special pentru cele considerate a prezenta un risc sistemic.

Sisteme AI cu risc ridicat – Secțiunea cea mai detaliată a Actului privind AI este dedicată acestor sisteme, care trebuie să fie asigurate cu o supraveghere umană adecvată, guvernanță a datelor și păstrarea înregistrărilor, acuratețe, robustețe și securitate cibernetică, precum și cu o alocare atentă a responsabilităților de-a lungul lanțului valoric al . Sistemele AI cu risc ridicat ar trebui să fie operate doar după obținerea unui certificat (valabil până la 5 ani), aplicarea vizibilă a marcajului CE și înregistrarea într-o bază de date specială UE sau națională, după caz.

Obligații generale – Toți furnizorii și utilizatorii de sisteme AI trebuie să asigure, în măsura posibilităților, un nivel suficient de alfabetizare AI al personalului lor. Reguli specifice promovează, de asemenea, transparența (de exemplu, obligația de a publica politici coerente privind drepturile de autor), supravegherea, confidențialitatea și legalitatea generală.

Instrumente – După ce standardele armonizate și specificațiile comune vor fi elaborate la nivelul UE, respectarea acestora va prezuma (juris tantum) conformitatea acelor sisteme AI în instanță. În plus, entitățile private și organizațiile sunt încurajate să elaboreze coduri de conduită (cu implicarea oricăror părți interesate) care să cuprindă recomandări etice, tehnice și juridice.

Autorități – Actul privind AI se referă la Comisia Europeană ca „Biroul AI”. Un alt organism important este Consiliul European pentru Inteligență Artificială, care constă din reprezentanți ai tuturor statelor membre. De asemenea, este stabilit un panou științific de experți independenți, însărcinat cu alertarea riscurilor sistemice.

Sancțiuni – Nerespectarea interdicției practicilor AI va fi supusă unor amenzi administrative de până la 35 000 000 EUR sau până la 7% din cifra de afaceri anuală globală totală pentru anul financiar precedent, oricare dintre acestea este mai mare. În cazul altor încălcări, se aplică același lucru în limita a 15 000 000 EUR sau 3%. Dacă infractorul este IMM, inclusiv start-up-uri, sancțiunea aplicabilă trebuie să fie redusă.

Susținerea inovației – Cel puțin un sandbox de reglementare AI trebuie să devină operațional la nivel național în termen de 24 de luni, testarea în condiții reale va fi reglementată și participarea părților interesate relevante în procesul de dezvoltare a standardelor va fi puternic facilitată.

Notă specială – Deep fake-ul nu este interzis în toate cazurile, dar acest tip de conținut trebuie să fie însoțit de declinări clare care să indice că este generat cu AI.

Actul privind AI urmează Cartea Albă a Comisiei din 2020 privind AI și Planul coordonat din 2021 privind AI. În termeni de răspundere civilă, nu va afecta dispozițiile DSA (adică Regulamentul privind serviciile digitale 2022/2065) sau GDPR și va fi completat de legile naționale care transpun AILD (adică viitoarea Directivă privind răspunderea pentru Inteligența Artificială).

Autor articol: Eduardo Neamțu, Senior Associate Suciu Popa.

Despre Suciu, Popa & Asociații

Suciu Popa este o firmă de avocați de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, inclusiv litigii și arbitraje, drept imobiliar, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocațială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solidă a avocaților și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clienților multinaționali, investitorilor strategici și fondurilor de investiții, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.