Suciu Popa: Proceduri de înregistrare online introduse în România pentru entitățile corporative

Informații preluate: https://www.linkedin.com/company/suciu-popa-&-asociatii/ 


La 26 noiembrie 2022, Legea Registrului Comerțului nr. 265/2022 a intrat în vigoare, introducând procedura de înmatriculare online, un proces cu totul nou și mai suplu care permite ca încheierea actului constitutiv și înregistrarea la Registrul Comerțului să se efectueze integral prin mijloace electronice.

Noua lege a introdus și obligația Oficiului Național al Registrului Comerțului de a pune la dispoziție pe site-ul său și pe portalul de servicii online, formulare-tip de act constitutiv pentru toate tipurile de societăți reglementate de Legea nr. 31/1990 pentru a fi utilizat în procedura de înmatriculare online. Formularele-tip de act constitutiv trebuie puse la dispoziție atât în ​​limba română, cât și în limba engleză, aprobate prin ordin al Ministerului Justiției.

Legea nr. 5307/C/2022 a fost emisă de Ministerul Justiției, prin care se aprobă formularele tip de act constitutiv și alte documente utilizate pentru înregistrarea la Registrul Comerțului (de exemplu, cerere de înregistrare, declarație-tip standard privind îndeplinirea condițiilor de funcționare/efectuare a activității, certificat de înregistrare etc.).

De remarcat, formularul-tip aprobat este obligatoriu doar în procedura de constituire online a societăților cu răspundere limitată, cu aport în numerar la capitalul social.

Pentru încorporarea S.R.L.-urilor cu alte tipuri de aport de capital social (de exemplu, cu aport în natură), formularul standard poate fi utilizat ca șablon/formular standard.

Prevederile introduse prin formularul-tip aprobat prin Ordinul nr. 5307/C/2022 includ:

  • Clauza obligatorie prin care acționarii declară că sunt responsabili pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 6 din Legea societăților comerciale pentru constituirea unei societăți;
  • Datele de identificare ale beneficiarilor finali, precum si modalitătile prin care se exercită controlul asupra societății, dupa caz. Cu toate acestea, conform formularului standard, o astfel de clauză este doar opțională, având în vedere afirmația prevăzută de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
  • Referirea la durata companiei – „nedeterminată” sau stabilită pentru o anumită perioadă de timp;
  • Referirea expresă la perioada mandatului de administrator;
  • O clauză privind modalităţile de asigurare a stingerii datoriilor sau regularizării acesteia de comun acord cu creditorii, în cazul dizolvării fără lichidare, atunci când acţionarii convin asupra repartizării şi lichidării activelor societăţii.

Fiind una dintre cele mai experimentate firme de avocatură din România, Suciu Popa oferă servicii complete, cu accent în Fuziuni și Achiziții, Energie și Resurse Naturale, Litigii, Arbitraj Internațional, Piețe de Capital, Infrastructură, PPP și Achiziții Publice, Construcții, Imobiliare, Concurență și IP, Tehnologie, insolvență și restructurare, cu istoric și reputație confirmate. Conform directoarelor internaționale de top precum Legal 500, IFLR 1000, Chambers & Partners și Global Arbitration Review 100 și Benchmark Litigation, firma de avocatură este recunoscută drept una dintre cele mai bune firme de avocatură din România.

La baza acestor distincții se află echipa care, constant, tinde spre evoluție și dezvoltare. Istoricul scris în peste 20 de ani de activitate, a adus pe harta companiei puternici investitori strategi, antreprenori și corporații străine, autorități publice și instituții financiare internaționale.

De la cele mai complexe tranzacții, până la cele mai dificile probleme juridice, echipa Suciu Popa oferă clienților o reprezentare clară, axată pe soluții și servicii profesionale, de înalt nivel, valorificând experiența în cadrul tuturor ariilor de activitate.