GUEST WRITER Suciu Popa: Reduceri de la plata impozitelor locale pentru proprietarii de cladiri

Material realizat de Crina Ciobanu, Partner

Guvernul a adoptat, in sedinta din data de 7 mai, o serie de masuri fiscale pentru a veni in sprijinul agentilor economici, sub forma unei ordonante de urgenta ce urmeaza a fi publicata in Monitorul Oficial in zilele urmatoare.

Potrivit proiectului de ordonanta de urgenta publicat, care ar fi putut suferi modificari fata de versiunea supusa dezbaterilor publice, cu referire predilecta la plata chiriilor, guvernul acorda posibilitatea consiliilor locale de a hotari reducerea impozitului pe cladiri si scutirea de la plata taxei pe cladiri, in cazul cladirilor folosite de contribuabilii care si-au intrerupt total activitatea, ca urmare a instituirii starii de urgenta, astfel:

  • reducerea impozitului pe cladiri cu o cota cuprinsa intre 15-25%, pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice/juridice, folosite pentru activitatea economica proprie a acestora sau date in folosinta printr-un contract de inchiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice/juridice, dupa caz;
  • aplicarea de scutiri de la plata taxei pe cladiri datorata de catre concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta a unei cladiri proprietatea publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ- teritoriale, dupa caz;
  • desi in proiect se prevede o reducere cu un procent de pana la 25%, potrivit declaratiilor de presa ale purtatorului de cuvant al guvernului, in sedinta de guvern acesta a fost modificat, aprobandu-se in final un procent de pana la 50%.

Pentru a beneficia de reducerea impozitului, pana la data de 15 septembrie 2020, proprietarii cladirilor trebuie sa depuna la organul fiscal o cerere de acordare a reducerii, insotita de o declaratie pe propria raspundere, astfel:

a. in cazul proprietarilor cladirilor nerezidentiale utilizate pentru activitatea economica proprie, in declaratia pe propria raspundere trebuie mentionate prevederile legale potrivit carora au avut obligatia intreruperii totale a activitatii proprii pe perioada instituirii starii de urgenta.

b. in cazul proprietarilor cladirilor nerezidentiale date in folosinta pentru desfasurarea unor activitati economice catre alte persoane fizice/juridice, din declaratia pe propria raspundere trebuie sa reiasa ca acestia se regasesc cumulativ in urmatoarele situatii:

i. au renuntat la cel putin 50% din dreptul de a incasa contravaloarea chiriei, redeventei sau alta forma de utilizare a cladirii, stabilita conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta;

ii. cel putin 50% din suprafetele totale detinute si afectate activitatilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului ca titularii dreptului de folosinta a cladirilor respective au fost obligati, potrivit legii, sa isi intrerupa total activitatea economica.

Pentru a beneficia de scutirea de la plata taxei pe cladiri, până la data de 15 septembrie 2020, trebuie depusa o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere in care sa se mentioneze  prevederile legale potrivit cărora contribuabilii au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență.

In cazul in care contribuabilii au platit impozitul pe cladiri datorat pentru anul 2020, integral/partial, pana la primul termen de plata, respectiv taxa pe cladiri datorata pentru perioada in care s-a instituit starea de urgenta, acestia vor putea sa solicite recalcularea impozitului, respectiv solicita restituirea/compensarea taxei pe cladiri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here