Suciu POPA: Actualizări legislative importante în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții și contenciosul administrativ


Autorii articolului: Andreea Ceaușu, Senior Associate împreună cu Victor Radu,Senior Associate Suciu Popa.

În 21 aprilie 2023 a intrat în vigoare Legea nr. 102/2023 care modifică Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului.

Printre modificările principale aduse Legii 50/1991 se numără:

  • Autoritățile au obligația de a pune la dispoziția publicului, în termen de maxim 30 de zile de la dată emiterii autorizației de construire, principalele informațîi din conținutul autorizațiilor de construire și al anexeleor aferente acestora
  • Odată cu publicarea informațiilor aferente autorizației de construire, autoritățile au obligația de a publică dată finalizării operațiunilor de publicitate a conținutului autorizației de construire.
  • Beneficiarul are obligația de a înregistra în cartea funciară a imobilului și de a publică într-un ziar de largă răspândire informațiile privind autorizația de construire și (iii) de a amplasa panoul de identificare al investiției, într-un loc vizibil în șantier, după comunicarea autorizației dar înainte de începerea lucrărilor.

Legea nr. 102/2023 completează art. 12 al Legii 50/1991 prin introducerea alin. (3) care prevede termene reduse pentru ONG-uri pentru formularea plângerilor prealabile și introducerea cererilor de anulare, de suspendare, de intervenție accesorie sau de intervenție principala îi cazul autorizațiilor de construire.

În materia urbanismului, art. 64 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului prevede că ONG-urile au dreptul de a atacă hotărârile de aprobare a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism într-un termen special de prescripție de 1 an.

Legea aduce schimbări și în ceea ce privește termenele de formulare a acțiunilor în anularea și suspendarea actelor administrative:

  • Cereri prin care se solicită anularea unui act administrativ pentru care plângerea prealabilă nu mai e obligatorie se pot introduce și într-un termen de 6 luni de la dată luării la cunoștință a conținutului actului.
  • Persoană vătămată va avea la dispoziție doar un termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a conținutului actului care nu mai poate fi revocat, pentru a cere instanței suspendarea executării până la pronunțarea instanței de fond.
  • Solicitarea suspendării executării actelor administrative se poate formulă odată cu acțiunea principala sau printr-o acțiune separată, în termen de maxim 60 de zile de la introducerea acţiunii principale, suspendarea urmând să opereze până la pronunțarea instanței de fond

Suciu Popa este o firmă de avocati de top, ce oferă servicii juridice complete, cu performanțe notabile în toate ariile dreptului afacerilor, inclusiv litigii și arbitraje, drept imobiliar, administrativ și contencios, dezvoltarea de proiecte, energie și resurse naturale, fiind clasată în mod constant de toate directoarele locale și internaționale în topul furnizorilor de servicii juridice. Fiind angajată pe deplin să facă diferența pe piața avocațială din România, Suciu Popa se bazează pe experiența și reputația solidă a avocaților și a partenerilor săi, construite pe parcursul a peste 20 de ani de asistență a clienților multinaționali, investitorilor strategici și fondurilor de investiții, autorităților publice și instituțiilor financiare internaționale, în unele dintre cele mai complexe tranzacții transfrontaliere, proiecte de investiții și litigii.