Statutul profesiei de avocat, modificat

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, a fost modificat si completat printr-o Hotarare recenta a Consiliului UNBR, potrivit unui anunt postat pe site-ul Uniunii.

Concret, prin Hotararea nr. 1069 din 7 martie 2015, la articolul 180 din Statut, dupa alineatul (3), se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:

(4) Dispozitiile alin. (3) privind necesitatea respectarii procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. si efectul de opozabilitate fata de terti al inscrierii in registru devin aplicabile de la data ce se va stabili in acest scop prin hotararea Consiliului U.N.B.R. pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic.

(5) Pana la data stabilita de catre Consiliul U.N.B.R. conform alin. (4), operarea diviziunii patrimoniale se face prin declaratie inscrisa in statutul societatii civile profesionale, in actul de infiintare al cabinetului individual de avocat, in conventia de asociere a cabinetelor individuale de avocati, dupa caz, sau prin declaratie separata, intocmita in forma scrisa si inregistrata la baroul din care face parte avocatul. Orice creditor al unui avocat a carui creanta s-a nascut in legatura cu profesia poate solicita baroului informatii privind masa patrimoniala afectata exercitarii profesiei avocatului conform declaratiilor inregistrate la barou.

Primele doua alineate ale Art. 180 din Statutul profesiei de avocat precizeaza:

(1) Avocatul poate exercita profesia in una dintre urmatoarele forme:

  1. a) cabinet individual;
  2. b) cabinet asociat;
  3. c) societate civila profesionala;
  4. d) societate profesionala cu raspundere limitata.

(2) In cadrul formelor de exercitare prevazute la alin. (1) isi pot exercita profesia si avocati colaboratori, in baza unui contract de colaborare, sau avocati salarizati, in baza unui contract de salarizare in interiorul profesiei, potrivit prevederilor Legii si ale prezentului statut.

Conform Hotararii, modificarea si completarea Statutului a fost efectuata “avand in vedere stadiul reglementarilor privind constituirea Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor, care face imposibila aplicarea in prezent a art. 180 alin. (3) din Statului profesiei de avocat”, precum si „necesitatea clarificarii modalitatii de operare a diviziunii patrimoniale in materia profesiei de avocat pana la adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor”. Totodata, modificarea a tinut cont si de dezbaterile din sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania referitoare la necesitatea modificarii si completarii Statutului profesiei de avocat.