Societatea de avocaţi Bulboacă şi Asociaţii SPARL a luat act în cele mai amănunțite straturi pentru realizarea unei finanțări cu impact istoric pentru Grupul Frigoglass

”Nu-ți vei cunoaște niciodată limitele până nu te împingi spre ele!” 

Cu o coeziune în acțiune precum a trupelor SEAL și cu un profil de mentalitate de tipul băncilor de investiții, societatea de avocaţi Bulboacă şi Asociaţii SPARL a luat act în cele mai amănunțite straturi pentru realizarea unei finanțări cu impact istoric pentru Grupul Frigoglass.

 

Avocații de la Bulboacă și Asociații și-au asumat încă o data un dublu rol de reprezentare în același deal, reprezentând din nou grupul Frigoglass – lider la nivel mondial pe piaţa producătorilor de echipamente frigorifice comerciale -, cât şi grupul de investitori implicaţi în a doua etapă a tranzacției conducând etapele tranzacției de la momentul 0 al negocierii la termenul semnării pentru două emisiuni: prima în valoare de 75.000.000 €, iar cealaltă de 150.000.000 €.

 

Astfel, scopul tranzacției a constat într-un amplu și complex de restructurare și recapitalizare a grupului, în care rolul-cheie a fost jucat de componenta de finanțare prin intermediul unei emisiuni de obligaţiuni de doua tipuri: (i) o parte reprezentand fonduri ”New Money” cu rang prioritar în valoare de 75.000.000 €, concomitent cu (ii) o emisiune în valoare de 150.000.000 € pentru refinanțarea expunerilor existente.

 

Semnarea și perfectarea documentaţiei au avut loc în datele de 27 și 28 aprilie 2023, reprezentând etapa finală a procesului și încununarea muncii de peste 6 luni, timp în care Bulboacă şi Asociaţii SPARL a jucat din nou un rol atipic în industria finanţărilor, firma de avocaţi reprezentând, în acelaşi timp, atât creditorii, cât şi împrumutatul (Frigoglass), membrii echipei de Drept Bancar şi Finanţări fiind organizaţi corespunzător, sub forma unui ”Chinese Wall”, pentru evitarea oricărui conflict de interese. 

 

Finanţarea a avut loc în contextul unor operaţiuni comerciale internaţionale strategice ale clientului, aceasta contribuind, printre altele, la întărirea capacităților financiare care să permită continuarea investiţiilor grupului Frigoglass precum şi creşterea gradului de robusteţe a activităţilor acestuia pe termen lung. În acest context, Frigoglass România, care și-a reluat recent procesele de producție, rămâne un membru-cheie al Grupului Frigoglass şi principalul hub de producţie pentru piaţa europeană, în ciuda incendiului din iunie 2021, care a distrus o parte din fabrica Frigoglass România, acum reconstruită, grație eforturilor comune de ambele părți pentru acordarea mai multor tranșe de finanțare și finalizarea procesului de restructurare.

Structura documentaţiei de finanţare a impus crearea unor figuri juridice particulare, care să acomodeze şi să protejeze interesele creditorilor în astfel de circumstanţe.

 

Înființată ca urmare a unui spin-off al biroului din București al unei firme Magic Circle, Bulboacă și Asociaţii are unul din cele mai puternice branduri de pe piața avocaturii din România, cu o mentalitate de tipul băncilor de investiții si cu experiență preponderentă în finanțări & restructurări, fuziuni & achiziții, insolvențe & litigii și dreptul muncii. Bulboacă și Asociaţii este implicată în unele din cele mai sensibile și solicitante tranzacții sau spețe, adeseori foarte greu de realizat sau soluționat, unde stăruința, pasiunea și determinarea avocaților, alături de know-how-ul juridic și de business specific, joacă un rol absolut fundamental. Firma oferă consultanță instituțiilor financiare, fondurilor, companiilor, structurilor lor de conducere sau acționarilor cu privire la situații esențialmente critice. Când clienții Bulboacă & Asociații întâmpină o dificultate majoră, de neimaginat sau de nesurmontat, experiența avocaților firmei arată că și atunci există șanse reale pentru a se face o tranzacție sau pentru a se soluționa o speță.


Autor: Bulboacă & Asociații