Sistemul de raportare contabila la data de 30 iunie 2015 si modificarea unor reglementari contabile

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 9 iulie 2015 a fost publicat OMFP nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2015 a operatorilor economici si pentru modificarea unor reglementari contabile („OMFP nr. 773/2015”).

Autor: Ioana Sarbu (foto), Partner, Tax Advisory – Duncea, Stefanescu & Associates

1. Sistemul de raportare contabila la data de 30 iunie 2015

Principalele categorii de entitati care intocmesc raportari contabile la data de 30 iunie 2015 sunt:
– cele carora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1802/2014 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 LEI;
– cele carora le sunt incidente prevederile OMFP nr. 1286/2012 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 LEI;
– operatorii economici al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic;
– subunitati deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, indiferent de exercitiul financiar ales.

OMFP nr. 773/2015 include:
– normele metodologice privind intocmirea si depunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2015, incluzand cerinte specifice pentru fiecare categorie de entitati raportoare;
– formularele de raportare.

Termenul pentru depunerea raportarilor contabile la data de 30 iunie 2015 la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice este 17 august 2015.

Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de BNR, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), vor depune la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice raportari contabile la data de 30 iunie 2015 in formatul si conform termenelor prevazute de reglementarile emise de BNR, respectiv de ASF.

2. Modificarea unor reglementari contabile

Urmatoarele modificari legislative sunt aduse prevederilor OMFP nr. 1802/2014:
a) pentru indicatorii: total active si cifra de afaceri, prevazuti la alineatele (2)-(4) ale punctului 9 din cadrul Sectiunii 1.3. – „Categorii de entitati raportoare”, s-a stabilit si nivelul in moneda nationala (LEU). Anterior acest nivel era stabilit doar in EUR.
b) functiunea conturilor:
– 345 – Produse finite
– 347 – Produse agricole
– 348 – Diferente de pret la produse
– 361 – Active biologice de natura stocurilor
– 368 – Diferente de pret la active biologice de natura stocurilor
– 711 – Venituri aferente costurilor stocurilor de produse.

Prevederile OMFP nr. 773/2015 au intrat in vigoare la data de 9 iulie 2015.