Sedinta Comisiei Permanente si a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Ordinea de zi

Uniunea Nationala a Barourilor din Romania prezinta ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente si cea a Consiliului UNBR, ce se vor desfasura in zilele de 3-4 septembrie, respectiv 5-6 septembrie 2015, la Eforie Nord.

Potrivit anuntului publicat pe site-ul Uniunii, principalele subiecte dezbatute in cadrul sedintei Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania vor fi urmatoarele:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Comisiei Permanente a U.N.B.R. din 03 iulie 2015.
2. Masuri organizatorice privind examenul de primire in profesia de avocat-septembrie 2015
3. Prezentarea rezultatelor proiectului privind Avizul nr. (2013) 16 privind relatiile dintre judecatori si avocati in vederea asigurarii calitatii si eficientei justitiei al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE-GT). Evaluarea efectelor proiectului. Perspectiva initierii si realizarii unui Proiect de conlucrare intre judecatori, procurori si avocati (analiza propunerilor inaintate de judecator dr. Aida Popa, reprezentantul Romaniei la Consiliul Consultativ al Judecatorilor Europeni).
4. Prezentarea stadiului proiectului de modificarea a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
5. Masuri necesare pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind insolventa persoanei fizice.
6. Discutarea efectelor si masurilor ce ar trebui implementate ca urmare a dispozitiilor din Legea nr.187/2015 de aprobarea a OUG nr.6/2015, relativ la criteriile de calificarea activitatii de avocat, din punct de vedere  fiscal, ca activitate independenta.
7. Prezentarea executiei bugetare pentru semestrul I/2015 si aprobarea Bugetului INPPA  pentru anul 2015.
8. Programa de pregatire profesionala continua pentru perioada 2015-2019 (Proiect)
9. Proiectul privind pregatirea profesionala continua prin conlucrarea dintre barouri si centrele INPPA in sistem intranet.
10. Obiective de politica profesionala imediata rezultate din hotararile Congresului avocatilor 2015, in calitate de organ suprem de conducere a profesiei. Politici profesionale pe termen scurt si mediu.
11. Propunerile CAA privind extinderea informatizarii sistemului CAA. Informare privind efectele previzibile ale modificarii proportiilor dintre sumele alocate fondurilor CAA (85% – 15%), potrivit propunerilor inaintate Consiliului UNBR. Propuneri de modificare a reglementarilor infraparlamentare privind sistemul CAA (referent domnul Vicepresedinte al CAA, av. Despa Aurel).
12. Masuri organizatorice pentru sarbatorirea Zilei  Avocatului European 2015.
13. Proiectul privind constituirea Grupului de lucru al Consiliului UNBR  privind „Evolutia profesiei de avocat in perspectiva”, constituit din cei mai tineri membri ai Consiliilor Barourilor din Romania.
14. Analiza organigramei UNBR si a INPPA Central, in raport de bugetul acestora.
15. Lucrari curente.

Invitatii speciali din cadrul sedintei Comisiei Permanente a UNBR vor fi Presedintele de onoare al Uniunii, av. Calin-Andrei Zamfirescu, decanul Baroului Constanta, Gabriel Cornel Grigore, precum si Presedintele si Vicepresedintele Casei de Asigurari a Avocatilor (CAA).

De asemenea, in data de 4 septembrie sunt asteptati la sedinta atat Decanii Barourilor de la sediul centrelor teritoriale ale Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, cat si Directorii centrelor INPPA.

De cealalta parte, ordinea de zi a sedintei Consiliului UNBR va cuprinde urmatorele subiecte:

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului U.N.B.R. din 05 iunie 2015.
2. Stadiul pregatirii examenului de primire in profesia de avocat.
3. Prezentarea desfasurarii si rezultatelor Proiectului privind aplicarea Avizului nr. (2013) 16 privind relatiile dintre judecatori si avocati in vederea asigurarii calitatii si eficientei justitiei al Consiliului Consultativ al Judecatorilor Europeni (CCJE-GT), in relatiile dintre judecatorii si avocatii romani. Evaluarea efectelor proiectului. Perspectiva initierii si realizarii unui Proiect de conlucrare intre judecatori, procurori si avocati.
4. Prezentarea stadiului proiectului de modificarea a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
5. Masuri necesare pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind insolventa persoanei fizice.
6. Discutarea efectelor si masurilor ce ar trebui implementate in profesia de avocat ca urmare a dispozitiilor din Legea nr.187/2015 de aprobarea a OUG nr.6/2015, relative la criteriile de calificare a activitatii de avocat, din punct de vedere fiscal, ca activitate independenta.
7. Prezentarea executiei bugetare pentru semestrul I/2015 si aprobarea bugetului INPPA pentru anul 2015.
8. Programa de pregatire profesionala continua pentru perioada 2015-2019.
9. Proiectul privind pregatirea profesionala continua prin conlucrarea dintre barouri si centrele INPPA in sistem intranet.
10. Obiective de politica profesionala imediata rezultate din hotararile Congresului avocatilor 2015, in calitate de organ suprem de conducere a profesiei. Masuri privind continutul politicilor profesionale pe termen scurt si mediu.
11. Propunerile CAA privind extinderea informatizarii sistemului CAA.
12. Masuri organizatorice pentru sarbatorirea Zilei Avocatului European 2015.
13. Proiectul privind constituirea Grupului de lucru al Consiliului UNBR privind „Evolutia profesiei de avocat in perspectiva”, constituit din cei mai tineri membri ai Consiliilor Barourilor din Romania
14. Lucrari curente. (Lavinia Ene)