Scrisoare deschisa a UNBR referitor la modificarile fiscale care “incalca principiul independentei profesiei de avocat”

Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) a luat act de procuparile Corpului profesional al avocatilor cu privire la perspectiva interpretarii si aplicarii incorecte a unor dispozitii normative in materie fiscala, potrivit carora, contrar legii in vigoare, s-ar putea reconsidera din punct de vedere fiscal „independenta activitatii profesionale a avocatului” in raport de criterii specifice raporturilor dintre angajat si angajator.

Comisia Permanenta isi exprima convingerea ca avocatii vor fi solidari in apararea independentei profesionale – valoare a profesiei, consacrata legal, indispensabila statului de drept, iar derapajele in aplicarea si interpretarea legii pot fi evitate de autoritatile competente.

Corpul de avocati isi exprima sprijinul pentru toate categoriile socio-profesionale vizate de perspectiva aplicarii retroactive a dispozitiilor fiscale privind reconsiderarea „activitatilor independente” drept „activitati dependente” prin modificarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal adoptate urmare a demersurilor si actiunilor de protest initiate in iulie 2010, cand problematica fiscalizarii profesiilor libere si a beneficiarilor veniturilor din drepturile de autor a constituit obiect al dezbaterilor publice, iar avocatii au aparat toate categoriile socio-profesionale confruntate cu o astfel de problema.

Comisia Permanenta da publicitatii SCRISOAREA DESCHISA adresata Primului-Ministru al Romaniei, domnul Victor-Viorel Ponta, Ministrului Finantelor Publice, domnul Eugen Orlando Teodorovici, domnului deputat Viorel Stefan,  presedinte al Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor, domnului notar Liviu-Bogdan Ciuca, presedintele Comisiei juridice, de disciplina si imunitati a Camerei Deputatilor.

Mai jos, documentul redat integral.

„SCRISOAREA DESCHISA a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania („UNBR”) cu privire la proiectele de acte normative in domeniul fiscal, care incalca principul independentei profesiei de avocat

(Proiectul de lege privind Codul fiscal si Proiectul de Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal)

UNBR isi manifesta profunda ingrijorare fata de prevederile Proiectului Legii privind Codul fiscal, trimis spre dezbatere Camerei Deputatilor, care tind sa incadreze profesia de avocat in sablonul relatiilor de tip „angajat – angajator”, specifice Codului muncii, cu incalcarea flagranta a principiului independentei avocatului si cu consecinte grave asupra infaptuirii statului de drept.

Solicitam imperios armonizarea prevederilor actualului proiect al Codului Fiscal cu legislatia speciala care guverneaza profesia de avocat, prin luarea in considerare a particularitatilor organizarii si functionarii aceastei profesii liberale, prevazute prin lege si care exclude aplicarea pentru avocati a unui regim juridic propriu celui reglementat de Codul Muncii.

In acest sens, se impune ca legiuitorul sa procedeze la clarificari conceptuale si terminologice in legislatia fiscala, indispensabile unui nou Cod fiscal, care sa aiba in vedere specificul formelor de exercitare a profesiei de avocat.

Noul Cod fiscal, care se declara a fi unul menit sa asigure progresul si stabilitatea sistemului fiscal romanesc, nu poate ignora specificul activitatii avocatului, consacrat de lege pentru ratiuni ce au drept scop garantarea independentei sale depline, inclusiv sub aspectul tratamentului fiscal.

Legislatia europeana privind profesia de avocat pune in centrul atentiei importanta pe care statul de drept o confera avocatului in realizarea actului de justitie, in vederea asigurarii apararii drepturilor si libertatilor individuale si satisfacerii exigentelor unui proces echitabil. Toate reglementarile tarilor membre ale Uniunii Europene sunt construite pe principiul libertatii si independentei profesiei de avocat – profesie care este organizata si functioneaza autonom – garantand libertatea si independenta avocatului in exercitarea activitatii sale, astfel incat sa nu fie subordonat nimanui, ci supus numai legii si statutului profesiei.

Este de notorietate faptul ca activitatea liberala desfasurata de avocati este incompatibila cu insasi ideea de dependenta sau subordonare, sub orice forma, fata de un angajator. Libertatea de activitate, independenta si lipsa ingradirilor si presiunilor de orice natura asupra avocatului, in limitele prevazute de legislatia profesiei, sunt constante ale profesiei de avocat, consacrate in legislatia tuturor statelor bazate pe principiul suprematiei legii.

De la momentul constituirii profesiei prin Legea nr. 1709/1864 pentru Corpul de Advocati si pana in prezent, avocatii s-au constituit in organizatii autonome si si-au desfasurat activitatea in mod independent si liber. Aceste caracteristici nu au fost amputate nici macar in perioada comunista, cu toate constrangerile pe care statul totalitar a incercat sa le aduca exercitarii acestei profesii liberale.

Caracterul esentialmente liberal al profesiei de avocat si independenta avocatului nu au fost puse vreodata in discutie si nu pot constitui obiect al „aprecierii discretionare” a agentilor statului, inclusiv sub aspectul tratamentului fiscal concret, in functie de elemente specifice relatiei angajator – angajat, care este incompatibila cu reglementarea actuala a profesiei de avocat.

Legea nr. 51/1995 privind organizarea profesiei de avocat (astfel cum a fost modificata de-a lungul timpului) si Statutul profesiei de avocat reflecta principiile si regulile importante desprinse din reglementarile europene, precum Recomandarea nr. (2000) 21 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei catre statele membre privind libertatea de a exercita profesia de avocat si Conventia Europeana a Drepturilor Omului, in interpretarea Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Prin Proiectul Codului fiscal, aflat in prezent in dezbatere la Camera Deputatilor, este instituit un nou regim juridic fiscal aplicabil veniturilor din profesiile liberale, cu ignorarea totala a principiilor si regulilor aplicabile profesiei de avocat.

Aceste prevederi afecteaza regimul de organizare si functionare a profesiei si pot genera o stare de incertitudine si arbitrariu in privinta regimului fiscal aplicabil acesteia.

Proiectul actului normativ dovedeste astfel ca nu este adaptat realitatilor specifice activitatilor profesiilor liberale, reglementate prin legi speciale (inclusiv legea privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat). Desi prin diferitele titluri ale proiectului privitoare la taxe, impozite si contributii se urmareste o schimbare a insasi filosofiei impunerii unor intregi categorii profesionale cu existenta traditionala (printre care si aceea a avocatilor), nu s-a incercat si o actualizare a conceptelor si terminologiei fiscale in raport de specificul activitatii acestora.

Proiectul preia mecanic reglementari ale legislatiei anterioare, care pun in centrul lor relatia angajat – angajator si, deci, raporturi de munca guvernate de Codul muncii. Potrivit legislatiei speciale privind profesia de avocat, prevederile Codului muncii nu pot fi niciodata aplicabile in profesia de avocat, fiind incompatibile cu aceasta. Cu titlu de exemplu, evocam faptul ca in prezent sunt mii de avocati colaboratori, iar potrivit legislatiei privind profesia de avocat, acestia, atunci cand desfasoara activitati pentru societatile sau cabinetele de avocatura cu care colaboreaza, au si dreptul de a avea o clientela proprie, ca o expresie a dreptului la dezvoltare profesionala proprie, care este de esenta evolutiei in profesia de avocat. In conditiile in care avocatul colaborator are si clientela proprie, acesta trebuie sa fie in continuare inregistrat fiscal in nume propriu, sa emita documente fiscale etc. Este greu de conceput ca, in acelasi timp, pentru activitatile desfasurate in baza raportului de colaborare profesionala, avocatul colaborator ar putea fi supus unui regim fiscal specific activitatilor dependente din punct de vedere fiscal. O atare situatie ar contraveni flagrant tuturor principiilor si regulilor specifice profesiei si ar genera incertitudine si haos, afectand inclusiv dreptul la existenta profesionala al avocatilor, cu osebire al celor recent primiti in profesie, in conditiile in care accesul la clientela proprie este reglat de reguli ce tin de functionarea pietei serviciilor profesionale asigurate de avocat.

Prezumam, cu buna-credinta, ca asemenea discrepante si necorelari nu sunt generate de vreo intentie a statului de a periclita sistemul de organizare si functionare a profesiei de avocat.

Pentru acest motiv ne exprimam speranta ca aceasta abordare este una accidentala, ce poate fi calificata drept o omisiune a initiatorului proiectului de act normativ si este imperios necesar a fi remediata inainte de intrarea in vigoare a noii legi fiscale.

Pe de alta parte, mentinerea textului legal in forma actuala, neclara si eliptica, este de natura, pe de-o parte, sa genereze confuzie cu privire la intinderea si aplicabilitatea acestuia atat in randul practicienilor profesiilor liberale, cat si in randul organelor fiscale si, pe de alta parte, sa lase loc arbitrariului autoritatilor fiscale, ceea ce ar fi in contradictie cu scopul declarat al adoptarii Noului Cod fiscal in Expunerea de motive (asigurarea predictibilitatii normelor fiscale intr-un cadru fiscal – bugetar stimulativ pentru dezvoltarea mediului economic privat si public).

Critici similare pot fi aduse si Proiectului de Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, aflat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor si prin care se abroga punctul 1 din acest act normativ, care prevede ca ”activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, (…) nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente”.

In urma unei atare abrogari, organul de inspectie fiscala ar putea reconsidera veniturile obtinute din desfasurarea unei profesii liberale ca fiind exercitate in mod dependent. La fel ca proiectul noului Cod Fiscal, proiectul Hotararii de Guvern pierde din vedere faptul ca principiul independentei profesionale a avocatului, indiferent de forma de organizare a profesiei, este consacrat prin lege si este recunoscut ca garantie a dreptului la aparare si a bunei functionari a justitiei. Asa cum s-a aratat mai sus, reglementarile legale care consacra in mod clar si neechivoc principiul independentei profesiei, presupun inclusiv independenta tratamentului fiscal si excluderea aplicarii regulilor comune specifice societatilor comerciale.

Posibilitatea reconsiderarii activitatii profesionale a avocatului ca activitate dependenta are consecinte negative asupra independentei profesionale sub toate valentele acesteia si, implicit, asupra infaptuirii justitiei si a statului de drept si afecteaza ireversibil dreptul avocatului la dezvoltare profesionala si la asigurarea accesului la clientela proprie. Aceste drepturi sunt grav distorsionate prin introducerea, in legislatia fiscala, a unor reguli de dependenta profesionala, cu consecinte ce pun in pericol independenta profesiei de avocat, cu efecte negative asupra mobilitatii profesionale si principiilor specifice concurentei profesionale oneste in profesia de avocat.

Prevederile hotararii de Guvern in vigoare in prezent, care nu permit reconsiderarea activitatii independente a avocatului si a carei abrogare este urmarita constituie, in realitate, garantia legala ca aplicarea reglementarilor fiscale in vigoare nu poate fi facuta ”discretionar”, prin apreciere de la caz la caz, si reprezinta, totodata, o protectie fata de perspectiva insecuritatii tratamentului fiscal al avocatului, aspect de de neconceput intr-un stat de drept.

Comisia Permanenta a UNBR ia act de preocuparile corpului profesional al avocatilor pentru clarificarea efectelor noii conceptii in politica fiscala din Romania si isi exprima convingerea ca independenta activitatii avocatilor va fi pe deplin inteleasa si reflectata in actele normative din domeniul fiscal, astfel incat sa fie prevenite derapajele in interpretarea si aplicarea acestora.

Pentru toate aceste considerente, Corpul profesional al avocatilor protesteaza energic impotriva oricarei masuri normative care incalca principiile fundamentale si regulile legale privind independenta profesionala a avocatului, valoare a profesiei care nu poate fi distorsionata prin reglementari ambigue, ce urmaresc fiscalizarea cu orice pret a profesiei in ansamblul sau, cu neobservarea principiilor de drept european si a reglementarii legale speciale care guverneaza organizarea si exercitarea profesiei de avocat in Romania.

COMISIA PERMANENTA A UNIUNII NATIONALE A BAROURILOR DIN ROMANIA”