SCA IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII recrutează avocați definitivi

SCA IORDĂCHESCU & ASOCIAŢII RECRUTEAZĂ AVOCAŢI CU EXPERIENȚĂ RELEVANTĂ ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE, A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV, A DREPTULUI SOCIETAR ȘI ÎN DOMENIUL INSOLVENȚEI PENTRU SEDIUL SOCIETĂȚII DIN CLUJ-NAPOCA.

Recrutăm avocaţi cu experiență relevantă în domeniul achizițiilor publice, a contenciosului administrativ, a dreptului societar și în domeniul insolvenței pentru sediul societăţii din Cluj-Napoca.

Dacă doriţi să vă alăturaţi uneia dintre cele mai mari case de avocatură din România şi consideraţi că aveţi pregătirea profesională, ambiţia şi entuziasmul necesar pentru a reuşi în cariera de avocat, vă rugăm să ne transmiteţi o scrisoare de intenţie şi CV-ul pe adresa office@iordachescu-law.ro.

Anunţul se adresează avocaţilor definitivi cu cel mult 5 ani de vechime în profesie (cel mult 3 ani de la momentul promovării examenului de definitivat). Candidații trebuie să dețină permis de conducere auto: categoria B.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor, însoțite de scrisorile de intenție, este data de 22.04.2023. Interviurile urmează a fi stabilite la un moment ulterior datei limită de depunere a CV-urilor, de comun acord cu candidații selectați.