Sandra Olănescu – Imaginea concurenței în lupta pentru dreptate

În cursul anului 2022, s-a observat o dezvoltare elocventă a mandatelor încredințate de clienți Sandrei Olănescu în materia dreptului concurenței, cele mai multe dintre acestea fiind concentrate pe partea de prevenție, prin traininguri și analize ale implicațiilor din perspectivă concurențială în day2day business, inclusiv prin structurarea și implementarea unor politici de conformare la nivel de organizație sau societate.

În plus, o parte dintre mandatele acordate Sandrei în această materie se referă la investigații în curs, în cadrul cărora clienții sunt asistați în fața Consiliului Concurenței, sub aspectul redactării răspunsurilor la solicitările de informații, în cadrul activităților forensic, ș.a.m.d., precum și la investigații finalizate.

Totodată, Sandra coordonează activitatea echipei sale privind mandatele acordate în cadrul litigiilor având ca obiect anularea deciziilor de sancționare emise de autoritatea națională de concurență, suspendarea provizorie a executării acestora, practici concertate, precum și participarea la licitații în cadrul procedurilor de achiziție publică a întreprinderilor. Nu în ultimul rând, în anul 2022, Sandra și-a extins aria de practică și în alte materii din perspectiva procedurilor judiciare, obținând numeroase rezultate remarcabile în fața celor mai importante instanțe de contencios administrativ și fiscal din România, precum și în cauze civile lăsate nesoluționate de instanțele penale, în cazul dispunerii soluției achitării conform art. 16 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura penală.

Sandrei Olănescu i s-a acordat distincția „Leading Individual – Competition” în cadrul Romanian Legal Awards, 2023.