HIDROELECTRICA organizează concurs pentru 5 posturi de consilier juridic

S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A. organizează, la data 30.05.2018, ora 10:00 la sediul societăţii din B-dul. Ion Mihalache, Nr.15-17, etajele 11-14, Sector 1, Bucureşti, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

– 1 post de consiler jurdic la Biroul Activitati Corporative – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.;
Principalele atributii / responsabilitati:
– In principal, acordarea de consultanta juridica in organizarea si functionarea societara, in materia contractelor comerciale si in ceea ce priveste reglementarile speciale din domeniul energiei si din alte domenii conexe activitatilor societatii, pentru desfasurarea activitatilor din companie din domeniul relatiilor de munca, al achizitiilor publice si cel financiar-fiscal, in alte domenii de suport administrative; verificarea legalitatii contractelor si a altor documente care necesita evaluare juridica, in colaborare cu departamentul generator si in cadrul serviciului si departamentului juridic pentru asigurarea continuitatii in abordarea solutionarii unei anumite probleme pana la finalizarea tuturor procedurilor litigioase in beneficiul aceluiasi client intern;
– In secundar, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati comerciale cu care compania relationeaza.

2 posturi de consilier juridic la Biroul Consultanta – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.;
Principalele atributii / responsabilitati:
– In principal, acordarea de consultanta juridica in activitatea de producere a energiei electrice, trading si furnizare energie electrica, in si in legatura cu proiectele de investitii, in materia contractelor comerciale si in ceea ce priveste reglementarile speciale din domeniul energiei si din alte domenii conexe activitatilor societatii, pentru desfasurarea activitatilor din companie din domeniul relatiilor de munca, al achizitiilor publice si cel financiar-fiscal, in organizarea si functionarea societara, in alte domenii de suport administrativ, verificarea legalitatii contractelor si a altor documente care necesita evaluare juridica, in colaborare cu departamentul generator si in cadrul serviciului si departamentului juridic pentru asigurarea continuitatii in abordarea solutionarii unei anumite probleme pana la finalizarea tuturor procedurilor litigioase in beneficiul aceluiasi client intern;
– In secundar, reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati comerciale cu care compania relationeaza.

2 posturi de consilier juridic la Biroul Comercial – Serviciul Contencios – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A.;
Principalele atributii / responsabilitati:
– Reprezentarea in instantele de judecata si in fata oricaror alte institutii publice competente sau societati comerciale cu care societatea relationeaza, acordarea de asistenta si consultanta juridica in situatii litigioase sau cu potential litigios aparute in activitatea societatii, in colaborare cu departamentul generator si in cadrul serviciului si departamentului juridic pentru asigurarea continuitatii in abordarea solutionarii unei anumite probleme pana la finalizarea tuturor procedurilor litigioase in beneficiul aceluiasi client intern.

Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea postului de consilier juridic la Biroul Activitati Corporative – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:
Condiţii obligatorii:
– Studii superioare juridice;
– Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
– Minim 3 ani experienta in profesii juridice;
– Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;
– Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate al companiei, inclusiv a reglementarilor secundare din domeniul energetic;
– Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;
– Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor;
– Cunostinte generale privind amenajarile industriale, in special cele hidroenergetice de producere a energiei electrice in centralele hidroenergetice si cunostinte privind tradingul si furnizarea de energie electrica;

– Cunostinte de operare PC: Word, Excel;
– Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro – Despre noi /
Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:
– Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Cunoasterea unei limbi straine.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de consilier juridic la Biroul Consultanta – Serviciul Consultanta si Activitati Corporative – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:
Condiţii obligatorii:
– Studii superioare juridice;
– Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
– Minim 4 ani experienta in profesii juridice;
– Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;
– Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate al companiei, inclusiv a reglementarilor secundare din domeniul energetic;
– Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;
– Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor;
– Cunostinte generale privind amenajarile industriale, in special cele hidroenergetice de producere a energiei electrice in centralele hidroenergetice si cunostinte privind tradingul si furnizarea de energie electrica;
– Cunostinte de operare PC : Word, Excel;
– Cunostinte de limba engleza;
– Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro -Despre noi /Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.
Condiții de dorit:
– Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Cunoasterea unei alte limbi straine.
Condițiile de participare obligatorii si de dorit la concursul pentru ocuparea celor 2 posturi de consilier juridic la Biroul Comercial – Serviciul Contencios – Departament Juridic – Executiv Hidroelectrica S.A. sunt:
Condiţii obligatorii:
– Studii superioare juridice;
– Membru al Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România;
– Minim 5 ani experienta in profesii juridice;
– Cunoasterea structurii organizatorice a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. si a proceselor operationale din cadrul companiei;
– Cunoasterea legislatiei in vigoare specifica domeniului de activitate al companiei, inclusiv a reglementarilor secundare din domeniul energetic;
– Cunostinte de drept societar si guvernanta corporativa, drept civil, dreptul muncii, drept comercial, drept penal, drept procesual civil si penal, drept administrativ si constitutional;
– Cunoasterea, intelegerea si aplicarea conceptelor privind managementul proiectelor;
– Cunostinte generale privind amenajarile industriale, in special cele hidroenergetice de producere a energiei electrice in centralele hidroenergetice si cunostinte privind tradingul si furnizarea de energie electrica;
– Cunostinte de operare PC: Word, Excel;
– Îndeplinește condițiile prevăzute în Codul Etic Hidroelectrica în vigoare (www.hidroelectrica.ro -Despre noi / Guvernanta corporativa) – declarație conform Codului Etic Hidroelectrica în vigoare.

Condiții de dorit:
– Masterat în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Studii postuniversitare in domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Cursuri de specialitate în domeniul de activitate sau alt domeniu relevant pentru activitatea prestata;
– Cunoasterea unei limbi straine.
DOCUMENTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS

  • Fişă de înscriere
  • Copie legalizată a diplomei care atestă calificarea necesară pentru post
  • Copia CI
  • Copie după carnetul de muncă și /sau adeverințele care atestă vechimea în muncă/ extras din REVISAL
  • CV (de preferat în format Europass) – va conţine inclusiv numele şi date de contact pentru cel puţin 2 persoane ce pot oferi referinţe profesionale despre candidat
  • Adeverință de la medicul de familie din care să rezulte starea de sănătate
  • Cazier judiciar

DERULAREA CONCURSULUI
Concursul pentru ocuparea posturilor de consilier juridic constă în:
· Probă scrisă – pondere 70% din nota finală;
· Interviu – pondere 30% din nota finală;
Nota minimă pentru admiterea la interviu este 7,15.
Nota minimă pentru angajare în funcţia de consilier juridic este 8,00.
Rezultatele concursului vor fi comunicate prin publicare pe site-ul/intranet-ul societății la data de 05.06.2018.

MODALITĂȚILE DE INSCRIERE LA CONCURS

Documentele necesare înscrierii la concurs se vor depune până în data de 25.05.2018, ora 12:00 la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
· Tematica şi bibliografia pentru concurs se obţin de la sediul central al S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. – Departament Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizaţională.
· Relaţii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Resurse Umane – Serviciul Dezvoltare Organizaţională la telefon 021/303.25.56.

Anuntul integral poate fi descarcat aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here