S-au afisat listele cu candidatii inscrisi la examenul de admitere in profesie. 18 dosare au fost respinse

18 candidati dintre cei 2032 inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat, exclusiv pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar in cadrul Baroului Bucuresti, si de admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor Bucuresti (INPPA Central), sesiunea septembrie 2015, au fost respinsi in urma verificarii conditiilor de inscriere la examen.

Potrivit rezultatelor acestor verificari, cei 18 candidati au fost respinsi din cauza dosarelor incomplete. Acestia pot depune contestatie impotriva acestei decizii, in termen de 24 de ore de la emiterea ei. In cazuri extreme, dosarele incomplete pot fi intregite cu actele necesare cu cel mult 5 zile inainte de data desfasurarii examenului.

Concret, conform art. 3, alin. 3 din Hotararea nr. 1116/05.06.2015 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2015, “in perioada 18 – 20 august 2015 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen, iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen. In perioada 22 – 24 august 2015 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.” Astfel, candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii, in termen de 24 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale barourilor. Contestatiile se depun la sediile barourilor de unde se vor inainta comisiei de examen.

Conform alin. 4 al aceluiasi articol, “in cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a U.N.B.R., dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile si insurmontabile, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului.

Lista cu cei 2032 de candidati inscrisi la examenul de primire in profesia de avocat pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar in cadrul Baroului Bucuresti, precum si de admitere in cadrul INPPA Bucuresti, poate fi consultata AICI.

In ceea ce priveste rezultatele verificarii conditiilor de inscriere la examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, toti cei 78 de candidati inscrisi la sesiunea din septembrie 2015 au fost admisi. Lista cu cei 78 de candidati poate fi consultata AICI.

Cele doua liste au fost publicate recent pe site-ul Baroului Bucuresti. De altfel, institutia a si emis o Hotarare in acest sens.

Consiliul Baroului Bucuresti hotaraste:

Art. 1 Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat si de admitere in cadrul I.N.P.P.A., in vederea dobandirii titlului profesional de avocat stagiar.

Art. 2 Se valideaza rezultatele verificarii indeplinirii conditiilor de primire in profesia de avocat a candidatilor care au solicitat inscrierea la examenul de primire in profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, in vederea dobandirii titlului profesional de avocat definitiv, cu exceptia conditiei privind definitivarea in functia juridica exercitata anterior, conform art. 2 alin (4) din Regulamentul-cadru de examen adoptat prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 1117/05.06.2015.

Art. 3 Rezultatele verificarii prezentate conform modelului comunicat de catre I.N.P.P.A. se vor afisa la sediul baroului si se vor publica pe site in data de 20.08.2015, ora 14.00.

Art. 4. Candidatii respinsi in urma verificarii pot formula contestatii in termen de 24 de ore de la afisarea listei la sediul baroului, respectiv pana in data de 21.08.2015, ora 14.00.

Art. 5 Prezenta hotarare insotita de anexele cuprinzand rezultatele verificarii se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe site-ul baroului si se comunica I.N.P.P.A.

Art. 6 Compartimentul Secretariat-Cancelarie va aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotarari.

Potrivit art. 3, alin. 1 din Hotararea nr. 1116/05.06.2015 a Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2015, “cererile de inscriere a candidatilor la examen se depun in intervalul 31 iulie 2014 – 17 august 2015 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.” Alineatul 2 al aceluiasi articol precizeaza ca respectivele cereri “vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen.

Examenul de primire in profesia de avocat va avea loc in data de 14 septembrie 2015.