Rolul avocatilor in cadrul procedurilor judiciare in Europa

In Romania exista 81,8 avocati la 100.000 de locuitori, si 4,2 avocati pentru fiecare judecator profesionist, cifre situate aproape de mediile statelor ce formeaza Consiliul Europei, potrivit unui studiu intocmit la cererea Consiliului Barourilor Europene (CCBE).

Astfel, documentul noteaza ca in Romania, avocatii sunt destul de numerosi, raportat la populatie, pentru a permite cetatenilor sa recurga cu usurinta la serviciile lor. Totodata, reglementarile generale ale profesiei de avocat raspund perceptelor stabilite de recomandarile Consiliului Europei.

Pe de alta parte, in ceea ce priveste mijloacele puse la dispozitia avocatilor in scopul sporirii eficientei si calitatii procedurilor judiciare, situatia din Romania poate fi considerata ca fiind comparabila cu cea care reiese din alte state membre ale Consiliului de Europa, studiata in prima parte a acestui raport, desi in materie penala si administrativa, este de dorit ca reglementarile existente sa fie completate pentru a permite avocatilor sa aiba mai multe instrumente pentru a putea influenta pozitiv procedurile judiciare pe care le-au inceput sau in care acestea reprezinta o parte.

Dispozitiile Codului deontologic al baroului national roman guverneaza eficient obligatia de diligenta a avocatilor, precum si sanctiunile aplicabile in caz incalcare a acestei obligatii, chiar si atunci cand serviciile avocatului sunt furnizate ca parte a ajutorului judiciar.

In ceea ce priveste neajunsurile excercitarii profesiei de avocat in Romania, raportul noteaza raspandirea mai redusa in randul avocatilor a tehnologiilor IT&C, dar si nereglementarea conflictului de interese intre functia de avocat si cele de mediator, arbitru sau judecator.

Studiul „Rolul avocatilor in cadrul procedurilor judiciare in Europa” consta in a analiza rolul avocatului de actor preeminent al ciclului judiciar si impactul pe care actiunile sale il poate acea asupra eficientei si calitati procedurilor judiciare in statele membre ale Consiliului Europei, in lumina Recomandarii Rec (2000) 21 privind libertatea de exercitare a profesiei de avocat.

Studiul doreste sa examineze profesia de avocat astfel cum este aceasta definite in cel de al 10-lea considerent din Recomandarea nr. R (2000) 21 adoptata de catre Consiliul de Ministri al Consiliului Europei, la 25 octombrie 2000, in treizeci si cinci de state membre ale Consiliului Europei, pentru a identifica tendintele majore ce caracterizeaza aceasta activitate si a determina daca joaca un rol pozitiv in diferitele sisteme juridice nationale studiate.

Pentru a raspunde dezideratelor Comisiei Europene pentru eficienta justitiei a Consiliului Europei (CEPEJ) si in special pentru a analiza masurile de prevenire a excesele de procedura ale avocatilor, legatura dintre acestia din urma si instante, precum si modalitatile de determinare ale onorariilor acestora si pentru identificarea tendintelor datelor furnizate de CEPEJ si celor colectate de catre Consiliul Barourilor Europene, acest studiu este impartit in doua parti.

Prima parte include o prezentare a rolului de avocati in cadrul procedurilor judiciare ale celor treizeci si trei de state membre ale Consiliului Europei care au raspuns la chestionarul CEPEJ si la chestionarul suplimentar al Consiliului Barourilor Europene9. Cu toate acestea, accentul este pus pe statele membre fondatoare ale Consiliului Europei.

Cea de-a doua parte a acestui studiu se concentreaza pe de alta parte, pe analiza rolului jucat de catre avocati in sistemul judiciar a doua state din Europa de Est, ambele membre ale Consiliului Europei, si anume Romania, stat din Est al Consiliului Europei si nou membru al Uniunii Europene si Republica Moldova, stat membru al Consiliului Europei, in care rolul avocatilor poate fi considerat reprezentativ in raport cu cel al colegilor lor din sistemele judiciare din Europa de Est.

Studiul integral poate fi citit aici.

Extrasul din Procesul Verbal al sedintei Comitetului Permanent al CCBE din 30 martie poate fi citit aici.