Rezolutia Uniunii Juristilor din Romania, adoptata intr-o dezbatere recenta

Uniunea Juristilor din Romania, institutie condusa de Ioan Chelaru (foto), a organizat, in zilele de 16 si 17 octombrie 2015, la Galati, dezbaterea profesionala cu tema “Colaborarea dintre profesiile juridice”.

In cadrul dezbaterii a fost adoptata “Rezolutia Uniunii Juristilor din Romania”, redata integral mai jos.

Rezolutia Uniunii Juristilor din Romania, adoptata cu prilejul dezbaterii cu tema ‘Colaborarea dintre profesiile juridice’

In zilele de 16 si 17 octombrie a.c., a avut loc, la Galati, in organizarea Uniunii Juristilor din Romania, dezbaterea profesionala cu tema ‘Colaborarea dintre profesiile juridice’.

Cu prilejul dezbaterii s-a apreciat ca opera de infaptuire a justitiei revine tuturor oamenilor legii, alaturi de magistrati – judecatori si procurori – un rol esential avand cei care exercita profesiile juridice liberale, in calitatea lor de participanti la actul procesual.

Tinand seama de faptul ca modernizarea si profesionalizarea actului de justitie trebuie sa constituie si in continuare un obiectiv prioritar in evolutia societatii romanesti, avand in vedere valorile comune care ii unesc pe cei care exercita profesiile juridice, pregatirea universitara comuna a tuturor practicantilor acestor profesii, ce le confera calitatea de jurist, precum si problemele cu care acestia se confrunta pentru infaptuirea eficienta si echitabila a actului de justitie, s-a apreciat ca trebuie intensificata colaborarea interprofesionala care sa contribuie la solutionarea problemelor cu care se confrunta atat cei care ‘pronunta dreptul’, cat si cei care participa la infaptuirea acestui act, act care sa se realizeze mai aproape de nevoile celor pe care ii slujesc.

Participantii la dezbateri considera ca este necesar sa se intensifice eforturile pentru imbunatatirea conditiilor in care se infaptuieste actul de justitie in unele instante, precum si a legislatiei privind organizarea judiciara in acord cu realitatile sociale si economice prezente ale societatii romanesti. In aceasta abordare este nevoie sa se porneasca de la realitatea ca participantii la infaptuirea actului de justitie trebuie sa reprezinte repere morale in societate, statut care le impune o serie de restrictii si limitari. De asemenea, s-a relevat ca o administrare a justitiei efectuata in mod independent, impartial si eficient constituie o garantie importanta pentru statul de drept.

S-a apreciat ca activitatea de reprezentare, cu mijloace juridice specifice, a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice in raporturile cu autoritatile publice, cu persoanele romane si straine prin intermediul profesiei de avocat trebuie sprijinita mai mult, concomitent cu imbunatatirea legislatiei privind realizarea liberului acces la justitie si protectia valorilor profesiei de avocat, cu atat mai mult cu cat, in exercitarea profesiei lor, avocatii, in calitate de actori esentiali ai administrarii justitiei, joaca un rol major in apararea onoarei si demnitatii acesteia.

Pornind de la realitatile existente in plan european, si nu numai, cu privire la suprematia legii si respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, a fost subliniat si cu acest prilej rolul esential al magistratilor si avocatilor in realizarea acestor obiective.

A fost reafirmata importanta pentru societate a asigurarii protectiei drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice sub forma justitiei preventive prin intermediul notarilor publici. Au fost subliniate exigentele de preventie si certitudine juridica din sfera autoritatii publice pentru asigurarea raporturilor juridice de drept privat, evidentiindu-se, totodata, caracterul liberal al profesiei de notar public ce va trebui intarit in continuare.

A fost subliniat rolul consilierilor juridici in asigurarea actului de consultanta si asistenta juridica. A fost mentionata, totodata, necesitatea imbunatatirii cadrului normativ care reglementeaza aceasta profesie, precum si utilitatea intaririi colaborarii consilierilor juridici cu celelalte profesii juridice.

In cadrul dezbaterii profesionale a fost reiterata importanta executarii silite in procesul realizarii drepturilor morale si patrimoniale incalcate si, in acest context, promovarea profesiei de executor judecatoresc in asa fel incat aceasta sa isi realizeze menirea de institutie procesuala de importanta sociala majora.

Noile coduri de drept material si de drept procedural (civil si de procedura civila; penal si de procedura penala) implica o schimbare de mentalitate, menita a le aseza ferm in contextul dreptului national. Pentru impunerea eficienta a noilor prevederi este necesara eliminarea inadvertentelor aparute in procesul interpretarii si aplicarii lor.

Drept urmare, toate profesiile juridice – magistrati, avocati, notari publici, consilieri juridici, executori judecatoresti – vor identifica, prin structurile proprii, prevederile pe care le considera problematice in procesul aplicarii codurilor, urmand ca periodic Uniunea Juristilor din Romania sa le centralizeze si sa le inainteze spre analiza si dezbatere comisiilor juridice ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei.

Dezbaterea a constituit un moment important in cadrul eforturilor pe care Uniunea Juristilor din Romania le intreprinde pentru intensificarea colaborarii si comunicarii intre profesiile juridice, acestea fiind menite sa contribuie la promovarea intereselor profesionale ale tuturor categoriilor de juristi care infaptuiesc sau concura la realizarea actului de justitie in acord cu nevoile celor pe care ii slujesc.

In acest scop, participantii au luat in discutie posibilitatea organizarii in continuare a unor dezbateri referitoare la comunicarea interprofesionala, precum si elaborarea unei Carte a colaborarii intre profesiile juridice.

Presedinte dr. Ioan Chelaru