Reminder. Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor, aprilie 2014. Prezenta este obligatorie

Consiliul Baroului Bucuresti convoaca, duminica, 13 aprilie 2014, ora 09.00, la Sala Palatului din Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Avocatilor, arata un anunt al institutiei.

Sursa citata precizeaza ca prezenta la Adunare este obligatorie, iar absenta nejustificata constituie abatere disciplinara grava, in conditiile art. 43 din Legea nr. 51/1995 si art. 232 alin. (2) si (3) din  Statutul profesiei de avocat.

Potrivit art. 43 din Legea nr. 51/1995, “Avocatul este obligat sa participe la toate sedintele convocate de consiliul baroului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor de conducere din care face parte. Absentarea repetata si in mod nejustificat constituie abatere disciplinara.” Totodata,  art. 232 din  Statutul profesiei de avocat arata: “(1) Avocatul care face parte din organele de conducere ale profesiei are obligatia sa participe la sedintele acestora. (2) Avocatul are obligatia sa participe la activitatile hotarate de consiliul baroului si aduse la cunostinta prin convocare sau prin anunturi afisate la sediile instantelor din circumscriptia baroului respectiv. (3) Absenta nejustificata de la activitatile prevazute la alin. (1) si (2) constituie abatere disciplinara grava.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare va cuprinde:

1. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Consiliului privind activitatea desfasurata in anul 2013.

2. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului financiar-contabil pentru anul 2013.

3. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a raportului Comisiei de cenzori privind activitatea financiar-contabila in anul 2013.

4. Descarcarea Consiliului cu privire la activitatea si gestiunea sa pentru anul 2013.

5. Prezentarea, discutarea si supunerea la vot a proiectului de buget pentru 2014.

Materialele ce urmeaza a fi supuse aprobarii Adunarii Generale Ordinare, respectiv Raportul de activitate al Consiliului Baroului Bucuresti pe anul 2013, Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si Raportul pe anul 2013 privind activitatea Comisiei de Disciplina, pot fi vizualizate si descarcate aici.