Reguli stricte in etapa a doua a examenului de admitere in profesia de avocat

Candidatii care s-au inscris la examenul de admitere in profesia de avocat, atat cei care candideaza pentru dobandirea titlului profesional de avocat stagiar, cat si cei care au absolvit examenul de definitivat in alte profesii juridice, vor sustine timp de 3 zile, incepand de maine, probele din etapa a doua a admiterii in avocatura (probele scrise).

Probele se vor desfasura dupa urmatorul calendar:

1). 25 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept civil si Drept procesual civil (doua teze distincte);

2). 26 septembrie – proba scrisa la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat;

3). 27 septembrie – proba scrisa la disciplinele Drept penal si Drept procesual penal (doua teze distincte).

Cea de-a doua etapa a examenului de admitere in profesia de avocat include o serie de instructiuni si reguli stricte, redate mai jos.

1). In zilele de examen, intre orele 7.00 – 14.00, este interzis accesul publicului in cladirea sau, dupa caz, in sectiunea cladirii in care se desfasoara proba de examen.

2). Prezentarea candidatilor la sala programata este obligatorie la ora 8.00. Repartizarea pe sali se afiseaza cu cel putin 24 de ore inaintea probei.

3). Intrarea candidatilor in sala de examen se va face in baza strigarii de catre un membru al comisiei de sala a catalogului de sala si in urma verificarii identitatii candidatilor.

4). Sunt admise ca acte de identificare numai cartea/buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, pasaportul sau permisul de conducere, prezentate in original. Copii de pe acestea ori alte documente nu vor putea fi luate in considerare.

5). Candidatilor le va fi interzis accesul in sala de examen cu genti, posete, tiparituri, telefoane mobile si orice fel de alte aparate electronice.

6). Ocuparea locurilor in sala de examen se va face in stricta conformitate cu instructiunile comisiei salii de examen.

7). In sala de examen candidatilor le vor fi distribuite coli-tip de examen si ciorne.

8). Plicul sigilat cu subiectele de examen va fi deschis la ora 9.00.

9). Din momentul deschiderii plicului cu subiecte nu mai este permisa, sub nici un motiv, intrarea candidatilor in sala de examen.

10). Timpul afectat desfasurarii probelor din datele de 25 si 27 septembrie 2013 este de 4 ore, socotit din momentul in care si ultimul candidat din sala a primit subiectul si coala-tip de examen. Pentru proba din data de 26 septembrie 2013 (O.E.P.A.), timpul de desfasurare este de 2 ore.

11). Pentru redactarea lucrarii va putea fi folosit numai pixul de culoare neagra ce va fi inmanat candidatului de comisia de examen.

12). Orice semn distinctiv atrage dupa sine anularea lucrarii.

13). Taierea de catre candidati a mentiunilor pe care le considera gresite este permisa cu conditia ca taierea textului sa fie realizata cu o singura linie orizontala, realizata cu acelasi pix cu care a fost redactata lucrarea. Textul taiat nu va putea fi luat in considerare la corectarea lucrarilor sau la solutionarea contestatiilor.

14). In timpul desfasurarii probei este strict interzisa orice comunicare sau colaborare de orice fel intre candidati. Orice tentativa de comunicare cu exteriorul, intre candidati sau de copiere se va sanctiona invariabil cu anularea lucrarii si eliminarea imediata din examen a candidatului/candidatilor in cauza.

15). Este cu desavarsire interzisa orice comunicare intre comisia de sala si candidati cu privire la subiectele probei sau la orice alte chestiuni care excedeaza chestiunile tinand de procedura si disciplina examenului.

16). La cererea candidatului care doreste sa-si transcrie lucrarea se va da acestuia o noua coala-tip de examen, dupa ce in prealabil acesta este avertizat asupra faptului ca lucrarea supusa transcrierii este anulata imediat. In momentul predarii noii coli-tip membrul comisiei de sala va anula lucrarea supusa transcrierii prin linie diagonala si inscrierea mentiunii „Anulat” pe toate paginile. Transcrierea lucrarii nu este permisa decat o singura data.

17). Candidatii nu vor putea preda lucrarea si parasi sala de examen mai devreme de o ora de la inceperea probei. Dupa acest moment, candidatii vor putea preda lucrarea, subiectul, colile tip anulate si ciorna si parasi sala in orice moment.

18). Nu se permite candidatilor sa ia cu ei subiectele de examen pe care le-au primit, indiferent de ora la care candidatii parasesc sala de examen. Acestea vor fi predate responsabilului de sala, odata cu lucrarea. Subiectele de examen vor fi afisate odata cu baremele si vor fi publicate si pe pagina web a UNBR si a centrului de examen.

19). La expirarea timpului afectat probei nu mai este permisa candidatilor, sub nici un motiv, continuarea lucrarii. Incalcarea interdictiei se sanctioneaza cu anularea lucrarii.

20). Niciun candidat, sub nici un motiv, nu va putea iesi din sala de examen cu coli tip de examen, chiar si daca acestea nu au fost folosite sau au fost folosite si ulterior anulate.

21). In cazul in care in sala au mai ramas 3 candidati, acestia vor ramane in sala pana cand toti isi vor fi predat lucrarea. Ei vor putea parasi numai impreuna sala de examen.

22). La predarea lucrarii de catre candidat, lipirea coltului se va face de catre comisia de sala in fata candidatului, iar acesta va semna de predarea colii-tip de examen.

23). Odata cu colile-tip de examen, candidatii vor preda comisiei de sala si subiectele si ciornele.

24). Baremul de evaluare si notare va fi afisat la usa imobilului de examen dupa cel putin 30 de minute de la incheierea probei la toate salile, dar nu mai tarziu de o ora de la data expirarii timpului regulamentar de examen (respectiv cel tarziu ora 14.00 in zilele de 25 si 27 septembrie 2013, ora 12.00 in ziua de 26 septembrie 2013).

De asemenea, UNBR a publicat, recent, repartizarea pe sali a candidatilor care vor sustine probele scrise in perioada 25-27 septembrie. Repartizatea detaliata poate fi consultata AICI.