Reglementari noi privind planul de paza al obiectivelor proprii

Incepand cu 1 ianuarie 2016 vor intra in vigoare dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 301/11 aprilie 2012 („HG nr. 301”) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Autor: Cosmin Stefanescu, Co-Managing Partner, Duncea Stefanescu si Asociatii

Acestea stabilesc o serie de obligatii noi pentru societatile romane in ceea ce priveste organizarea pazei obiectivelor in care isi desfasoara activitatea. Conform Legii nr. 333/2003, toate societatile au obligatia de a organiza si asigura paza obiectivelor proprii. Paza se organizeaza si se efectueaza potrivit planului de paza, intocmit de unitatea ale carei bunuri sau valori se pazesc, cu avizul de specialitate al politiei. Noutatea adusa de normele metodologice aprobate prin HG nr. 301 consta in faptul ca, incepand cu 1 ianuarie 2016, firmele vor trebui sa efectueze analiza de risc, prin structuri de specialitate sau prin experti abilitati care detin competente profesionale dobandite pentru ocupatia de evaluator de risc la securitatea fizica.

Analiza de risc la securitate fizica trebuie sa asigure identificarea vulnerabilitatilor si a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizica si sa indice masurile de protectie necesare obiectivului respectiv.

HG nr. 301 prevede si o serie de 28 de sanctiuni pentru incalcarea prevederilor din Norme, aplicabile in diferite situatii.