Registrele UNBR pot fi accesate electronic

Comisia permanentă a UNBR a hotărât, prin Decizia nr. 212 din 30 martie 2017, înființarea registrelor electronice, pentru o mai  bună organizare a actelor la nivel național, se arată pe site-ul UNBR.

Astfel, Registrul actelor întocmite de avocați precum și Registrul electronic al evidenței patrimoniului de afectațiune al avocaților vor fi înscrise într-un sistem electronic pentru asigurarea unei evidențe organizate la nivel național a actelor prevăzute de art. 3 alin.(1) lit. c) și d) din Legea nr. 51/1995.

Decizia poate fi citită în întregime mai jos.

Decizia nr. 212 din 30 martie 2017

Reamintim că același sistem a fost implementat și în cazul notariatelor, astfel că registrele  naționale notariale pof fi accesate printr-un portal. Atât persoane fizice cât și juridice, publice sau private, pot accesa această aplicație pentru a obține informații din registrele electronice. Într-un comunicat de presă transmis de Uniunea Notarilor se preciza că acest sistem garantează securitatea raporturilor juridice și comerciale, asigură un circuit juridic sănătos al actelor și procedurilor, consolidând astfel statul de drept.