Ratiu & Ratiu a obtinut suspendarea unei licitatii in valoare de peste 5,7 milioane de lei

Societatea Civila de Avocati Ratiu & Ratiu a obtinut o decizie a Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor de suspendarea unei licitatii deschise in valoare totala de 5,7 milioane RON, organizata de autoritatea contractanta Judetul Brasov.

Licitatia a avut in vedere servicii de asistenta si consultanta tehnica, economico-financiara si juridica pentru pregatirea si derularea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, proiectare, supervizare si management de proiect a lucrarilor de constructie din cadrul proiectului privind “constructia instalatiei de valorificare energetica cu cogenerare a deseurilor municipale generate in judetul Brasov”.  

Prin contestatia inregistrata la CNSC, formulata de Ratiu & Ratiu, s-a solicitat anularea documentului intitulat “Fisa de date”, care face parte din documentatia de atribuire si a intregii proceduri de atribuire si suspendarea procedurii de atribuire in stadiul in care se afla.

CNSC a admis vineri, 1 iunie, suspendarea procedurii de atribuire in cauza, ca urmare a solicitarilor formulate de SCA Ratiu & Ratiu. Impotriva deciziei se poate formula plangere in termen de 5 zile de la comunicare.