Rata de promovare de aproape 9% la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale

Doar 5 notari dintre cei 44 care s-au inscris la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale au fost declarati admisi. In urma unui calcul simplu, rezulta o rata de promovare mai mica de 9% a acestui examen.

Dintre ceilalti 39 de candidati, 33 au fost respinsi, 3 au absentat, in timp ce altor 3 li s-au aplicat dispozitiile art. 1, alin (3), coroborate cu cele de la art. 11, alin (2) din Regulamentul concursului. Astfel,  art. 1, alin (3) precizeaza ca “in cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinatie exista un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine proba scrisa de practica notariala”. De asemenea, art. 11, alin (2) prevede ca “dupa ora stabilita pentru inceperea concursului, accesul candidatilor si al oricaror altor persoane in sala de concurs este interzis. Dupa aceasta ora, candidatul care paraseste sala de concurs va preda lucrarea, neavand posibilitatea sa revina in sala pentru continuarea concursului. In cazuri exceptionale, candidatul poate parasi sala de concurs insotit de un membru al Comisiei pentru supravegherea desfasurarii concursului. In cazul in care, dupa inscrierea subiectelor pe tabla, Comisia pentru supravegherea desfasurarii concursului constata ca pentru un post s-a prezentat un singur candidat, va proceda la incheierea unui proces-verbal, cu mentiunea ca sunt aplicabile dispozitiile art. 1, alin (3), candidatul urmand a parasi sala de concurs”.

Lista rezultatelor finale poate fi consultata aici.

La concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale au fost disponibile 44 de posturi, impartite pe Camere ale Notarilor Publici, dupa cum urmeaza: Camera Notarilor Publici Alba Iulia – 2 posturi; Camera Notarilor Publici Bucuresti – 20 de posturi; Camera Notarilor Publici Cluj – 2 posturi; Camera Notarilor Publici Constanta – 6 posturi; Camera Notarilor Publici Iasi – 3 posturi; Camera Notarilor Publici Ploiesti – 5 posturi; Camera Notarilor Publici Timisoara – 6 posturi.

Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale a fost organizat in data de 14 februarie 2014, de catre Institutul Notarial Roman. Lista rezultatelor finale ale concursului, dupa solutionarea contestatiilor, a fost publicata in data de 26 februarie.

Institutul Notarial Roman organizeaza, anual, la solicitarea Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici, concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale, in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995. In consecinta, Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale a fost aprobat la finalul anului 2013, prin Hotararea Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania nr. 95/2013, publicata in Monitorul Oficial.

Actul normativ prevede ca notarii publici care doresc sa-si schimbe sediul pot face acest lucru doar daca sustin un concurs in acest sens. Mai exact, documentul stabileste ca schimbarea sediului biroului notarului public din localitatea in care este numit intr-o localitate din circumscriptia aceleiasi judecatorii sau din circumscriptia altei judecatorii se face prin concurs la nivel national pe posturile vacante destinate schimbarilor de sedii.

In cazul in care pentru postul vacant cu aceasta destinatie exista un singur candidat, schimbarea sediului biroului notarial se va face la cererea notarului public, fara a sustine proba scrisa de practica notariala, mai arata documentul respectiv.

Inscrierea la concurs

Potrivit regulamentului, notarul public va depune o cerere de inscriere la concurs la Camera in circumscriptia careia se afla postul pentru care candideaza. Acest document va fi insotita de copia ordinului de numire in functia de notar public si se va depune, sub sanctiunea decaderii, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data concursului. 

In cererea de inscriere la concurs se va mentiona, in mod obligatoriu, sub sanctiunea respingerii acesteia, localitatea in care se afla postul vacant prevazut in ordinul de actualizare pentru care isi exprima optiunea candidatul.

Dupa depunerea cererilor, conditiile care trebuie indeplinite de candidati pentru a putea participa la concurs vor fi verificate de o comisie constuita special in acest scop.

Aceasta comisie va intocmi, in 48 de ore de la implinirea termenului de depunere a cererilor de inscriere la concurs, un proces-verbal in care se vor consemna numarul cererilor, numarul si data inregistrarii acestora, numele candidatilor, rezultatul verificarii cererilor de inscriere si a documentelor anexate si, dupa caz, motivele care au stat la baza respingerii.

Notarul public poate face contestatie impotriva respingerii cererii de inscriere la concurs in termen de 48 de ore de la data afisarii situatiei centralizate. Contestatiile vor fi solutionate cu cel putin 5 zile inainte de data desfasurarii concursului, solutia data fiind una definitiva.

Dupa solutionarea contestatiilor, cu cel putin 3 zile inainte de data desfasurarii concursului, Comisia pentru supravegherea desfasurarii concursului va proceda la afisarea pe pagina de internet a Uniunii a situatiei centralizate finale cu notarii publici care vor participa la concurs

Desfasurarea concursului

Concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale consta intr-o proba scrisa de practica notariala, cu durata de 3 ore, ce va consta in 5 seturi a cate 5 subiecte de practica notariala. 

Media minima de promovare este 8,00, iar candidatii nemultumiti de nota obtinuta pot face contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor, la sediul Camerei in a carei circumscriptie se afla postul vacant pentru care au optat, sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

In termen de cel mult 3 zile de la solutionarea contestatiilor, presedintele concursului inainteaza lista finala a rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale Consiliului Uniunii. Acesta va proceda la validarea rezultatelor concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale si le va publica pe pagina de internet a Uniunii. 

Ocuparea posturilor de catre candidatii admisi se va face potrivit optiunii exprimate in cererea de inscriere la concurs sau in ordinea mediilor obtinute. Regulamentul stabileste, totodata, ca in cazul mediilor egale va avea prioritate candidatul care:

1. Nu a fost sanctionat disciplinar in ultimii 5 ani.

2. Are vechimea mai mare in functia de notar public.

3. Nu si-a schimbat sediul biroului notarial in ultimii 5 ani.

Dupa validarea rezultatelor concursului, presedintele Uniunii va inainta ministrului justitiei hotararea de validare a rezultatelor, insotita de copia dosarelor de inscriere la concurs ale candidatilor, in vederea emiterii ordinelor de schimbare a sediului biroului notarial pentru notarii publici admisi la concurs.