Raspunderea juridica patrimoniala pentru efectele situatiilor juridice nepatrimoniale in viziunea noului Cod Civil

Avocat Eugenia Sortan, Judecator pensionar, cu grad de Curte de Apel
 
In studiul pe care intentionam sa-l realizam, am dori sa incitam atentia cititorilor si mai ales a specialistilor in drept, asupra problematicii reparatiei patrimoniale pentru prejudiciul nepatrimonial ce i-a fost cauzat unei persoane fizice, de  catre Statul roman, in perioada 23 august 1944 – 22 decembrie 1989,  prin incalcarea drepturilor nepatrimoniale la sanatate, la integritate fizica si psihica, situatii juridice pagubitoare care subzista si dupa intrarea in vigoare a Noului Cod Civil.

Dupa cum se cunoaste, incepand cu data de 1 octombrie 2011 a intrat in vigoare Noul Cod Civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009 si pus in aplicare prin Legea  nr. 71/2011, lege organica ce aduce ca noutate  reglementarea  raspunderii  patrimoniale pentru prejudiciile nepatrimoniale aduse personalitatii.

Problematica pe care intentionam s-o supunem discutiei este aceea a raspunderii Statului roman pentru tulburarile produse asupra sanatatii ori integritatii fizice sau psihice a persoanelor fizice prin exercitarea de masuri administrative opresive sau condamnari cu caracter politic in perioada de dupa 12 septembrie 1944 si pana la 22 decembrie 1989, daca  situatiile de afectare a starii sanatatii ori integritatii psihice subzista dupa intrarea  in vigoare a Noului Cod Civil.
Pentru a dezvolta aceasta tematica, vom porni de la textul art. 6 alin. 6 din Codul  civil, care, in aparenta, reglementeaza o aplicabilitate retroactiva a  legii, dar in realitate dispune doar pentru  viitor.
Continutul concret al art. 6 alin. 6) este : “Dispozitiile legii noi sunt de asemenea aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acesteia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a legii noi”.

Relationand aplicabilitatea acestei norme de drept la tulburarile, vatamarile starii de sanatate ori integritatii fizice sau psihice provocate unor persoane ca urmare a faptelor imputabile statului  roman, constand din ridicarea  fortata din localitatea de domiciliu de catre fortele coercitive ale statului roman, lipsirea de libertate prin incarcarea si zavorarea pe dinafara in vagoane de transport animale pe parcursuri de trei saptamani, fara apa, fara lumina, fara caldura si cu  hrana ce o aveau asupra lor, predarea catre autoritatile URSS si deportarea la munca de reconstructie si consimtirea de a fi inchise in lagare, supuse la munca fortata si la rele tratamente, ori stramutarea si stabilirea de domicilii obligatorii in localitati din Romania, supunerea la munca obligatorie si fortata, condamnarea politica la munca silnica etc., consideram ca reprezinta situatii juridice incadrabile in art. 6 punct 6 din lege.
Ca justificare in acest sens aducem urmatoarele  argumente:
– situatia juridica aparuta cu ocazia deportarii in URSS, a stramutarii in alta localitate, pe timpul domiciliului obligatoriu, a condamnarii etc., consta in starea de vatamare ori tulburare pricinuita sanatatii ori integritatii fizice ori psihice a persoanei deportate, stramutate sau supuse altui abuz din partea statului roman prin institutiile sale.
– pentru persoanele ramase in viata, starea de vatamare a integritatii fizice ori psihice, de regula, subzista deoarece o diminuare (alterare) a facultatilor fizice ori psihice este, de regula, iremediabila in raport de situatia initiala de deplinatate a sanatatii. Desigur ca in astfel de cazuri intervine probatiunea.
– efectele pierderii ori diminuarii starii de sanatate sau de integritate fizica si psihica se regasesc in pierderea ori diminuarea capacitatii de munca, de viata normala sociala si familiala, pierderile de sanse, de venituri sau alte avantaje pe care ti le confera o stare de sanatate si de integritate corporala ori senzoriala.
Prin subzistenta efectelor daunatoare ale situatiilor juridice de degradare a starii de sanatate ori de integritate fizica si psihica, devin incidente dispozitiile art. 61 si 252 care garanteaza drepturile inerente  fiintei umane, art. 69 care permit repararea daunelor materiale si morale suferite, in conditiile art. 252-256, articolele 253, 255-256, articolele 1349, 1457, 1391 si alte texte reparatorii care ar trebui sa faca subiectul unei alte teme. 

Prin lucrarea de fata am urmarit sa scoatem in evidenta ca statul si institutiile sale pot fi trase la raspundere, dupa opinia noastra, pentru prejudiciile iremediabile cauzate sanatatii si integritatii fizice ori psihice persoanelor asupra carora au exercitat masura deportarii in URSS, a stramutarii din localitatile de domiciliu, a condamnarilor cu caracter politic, chiar daca legea speciala care a fost destinata desdaunarii morale, a fost atrofiata de Curtea Constitutionala, iar instantele refuza sa recunoasca obligativitatea ca in baza Deciziei Curtii Constitutionale nr. 186/1999 ar trebui sa aplice art. 20 si 148 din Constitutia Romaniei, art. 8 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art. 5 punct. 5, art. 6 si 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994.