Racounteur in THE TIMES Legal Innovation: Conexiunea dintre drept și tehnologie – o provocare

Având potențialul de a afecta serviciile juridice, sistemul blockchain devine rapid un punct de interes central pentru societățile de avocatură îngrijorate că nu vor putea ține pasul.

Noile tendinţe în tehnologie par să acapareze tot. Această tendinţă de ultimă oră nu este doar cea mai ieftină, cea mai eficientă metodă de a face ceva, dar, se presupune că este și un motor al schimbării pentru majoritatea, dacă nu pentru toate, domeniile de activitate. Aceeași hiperbolă a fost utilizată în domeniul juridic pentru sistemul blockchain, unde tehnologia promite beneficii transformatoare care vor deveni realitate la scară largă.

Există dovezi că a fost utilizată în numeroase, pornind de la contracte inteligente, ceea ce înseamnă că, în cazul în care un serviciu nu este prestat, un client nu plătește, sau, în cazul în care se depășesc parametrii contractuali de utilizare, aceasta atrage în mod automat scadenţa plăţilor, aplicarea de penalităţi sau încetarea serviciului. Și asta fără a intra în circuitul lung al documentelor juridice care impune ca un avocat să fie pus la curent cu privire la istoricul tranzacţiei, să descifreze detaliile speţei și să corespondeze cu partea opusă.

Apoi există proprietatea intelectuală, unde redevenţele generate de streaming ar putea fi codificate în sistem blockchain pentru a asigura plata imediată a artiștilor. Alte situaţii de utilizare includ proprietatea asupra terenurilor în ţări în curs de dezvoltare și mecanismul de custodie, ambele demonstrând eficienţa sistemului blockchain în garantarea siguranţei istoricului tranzacţiilor într-o bază de date cu criptare superioară.

Toate aceste situaţii de utilizare sunt, de asemenea, conectate. Așa cum explică Alistair Maughan, co-președintele grupului de tranzacţii tehnologizate al societăţii de avocatură internaţionale Morrison & Foerster, primul aspect avut în vedere de societatea sa cu privire la sistemul blockchain nu a fost utilizarea tehnologiei la nivel intern, ci susţinerea clienţilor în înţelegerea modalităţilor în care o pot utiliza. Societăţile de avocatură s-au grăbit să identifice soluţii, de aceea multe dintre ele investighează, în prezent, posibilităţile.

Societatea internaţională de avocatură Hogan Lovells analizează contractele inteligente, în timp ce Fieldfisher declară că are o experienţă bogată în cripto-monede, utilizarea serviciului ”proof of existence” și contracte inteligente. „Societăţile care utilizează sistemul blockchain în mod experimental sunt societăţi tehnologice de nișă sau firme internaţionale de mari dimensiuni cu un buget R&D proporţional,” says Gareth Malna, avocat specializat în domeniul consultanţei în cadrul Burges Salmon.

Există un potenţial chiar și pentru societăţile mijlocii în ceea ce privește utilizarea sistemului blockchain, deși într-un mod diferit. Potrivit lui Joanne Frears, avocat specializat în domeniul consultanţei în cadrul Lionshead Law, noii adepţi ar putea colabora cu dezvoltatori mai mici de blockchain pentru a crea o soluţie blockchain comună.

Dar mulţi dintre acești piloţi sunt învăluiţi în mister. Karim Derrick, șeful departamentului de cercetare și dezvoltare din cadrul societăţii internaţionale de avocatură Kennedys, insinuează că o mare parte din presupusa implicare în sistemul blockchain se reduce la „vorbe goale”. El afirmă că societatea sa folosește efectiv sistemul blockchain chiar acum. Societatea a dezvoltat un prototip de asigurare cu accent pe fraudă pe platforma software-ului hyperledger IBM.

„Majoritatea fraudelor au loc deoarece clienţii au baze de date proprii, iar interacţiunea automatizată este foarte redusă, deci autorii fraudelor operează profitând de lacunele existente în aceste baze de date,” explică Dl. Derrick. „Sistemul blockchain va permite asiguratorilor să pună la dispoziţie înregistrările deţinute fără să-și expună propriile registre. Acest lucru le va permite să analizeze dosarele de daună în sistem încrucișat și îi va împiedica pe autorii fraudelor să profite de lipsa de informaţii a asiguratorilor.”

Kennedys explorează, de asemenea, și utilizarea sistemului blockchain în domeniul daunelor auto, pentru a permite societăţilor de asigurare, atelierelor de reparaţii și societăţilor de închirieri să proceseze dosarele de daună în mod automat. Pentru Dl. Derrick, sistemul blockchain este doar o extensie a unei baze de date, dar acesta „stimulează persoanele să distribuie informaţii și se asigură că informaţiile pot fi obţinute de aceste persoane” datorită plusului de securitate pe care îl implică.

Unul dintre obstacolele pe care sistemul blockchain le ridică în cazul societăţilor de avocatură și a clienţilor acestora este reglementarea. Societăţile britanice trebuie să se asigure că ceea ce fac este autorizat de Autoritatea pentru Servicii Financiare și că utilizarea tehnologiei nu slăbește aplicarea reglementărilor din domeniu. De la caz la caz, se pune, de asemenea, problema datelor personale și confidenţialităţii, având în vedere aplicarea Regulamentului General al Uniunii Europene privind Protecţia Datelor Personale.

În plus, pot surveni temeri ale factorilor de decizie legate de necunoscut: ce tip de tehnologie este aceasta, se ridică ea la nivelul de securitate corespunzător, și rezistă într-adevăr mai bine la atacul hackerilor și programelor malware decât sistemele proprii. De exemplu,vatacurile DDoS sau de blocare a serviciului („denial-of-service”) sunt mai puţin eficiente deoarece informaţiile de natură descentralizată din sistemul blockchain ar fi stocate într-o reţea vastă, în numeroase locaţii, așadar un atac de solicitări care ar afecta serverele ţintă nu ar mai reprezenta o ameninţare prea mare.

„Punctul de atracţie principal al sistemului blockchain este securitatea, însă cei care hotărăsc să investească vor avea nevoie de dovada că tehnologia funcţionează”

„Deși este evident că blockchain este o tehnologie care va afecta întregul domeniu juridic, repercusiunile sunt încă neclare”

Desigur, principalul punct de atracţie al sistemului blockchain este securitatea, însă persoanele care doresc să investească în el vor avea nevoie de dovada  că tehnologia funcţionează și că nu există metode de mascare a erorilor.

Majoritatea acestor temeri pot fi înlăturate cu expertiza potrivită, însă acest lucru plasează firmele mai mari într-o poziţie mai bună, având bugetul necesar să angajeze cele mai eficiente persoane. Firmele mai mici vor fi nevoite să colaboreze cu societăţi tehnologice, să utilizeze personalul tehnic intern sau să trimită personalul propriu la cursuri de formare.

Însă chiar și cei mai eficienţi experţi trebuie să se facă ascultaţi de avocaţi. „Trebuie să împuterniciţi specialiști tehnici cu experienţă din firmă, care să ne arate ce trebuie să schimbăm, ce înseamnă respectiva tehnologie și ce-și doresc clienţii,” afirmă Dl. Maughan de la Morrison & Foerster.

Deși este evident că sistemul blockchain este o tehnologie care va afecta întregul domeniu juridic, repercusiunile sunt încă neclare. Potrivit Dnei. Frears din cadrul Lionshead Law, avocaţii specializaţi în drept comercial și litigii ar putea rămâne fără slujbă în zece ani.

„Odată ce servicii efective sunt plasate în sistemul blockchain, rolul unui avocat în evaluarea prealabilă a unui bun sau serviciu, în verificarea aspectelor care pot fi incluse într-un contract, elaborarea termenilor și prezentarea acestora către un cumpărător este negat în întregime,” sugerează aceasta, subliniind că adăugarea inteligenţei artificiale va însemna că dreptul bancar, dreptul financiar, asistenţa în cadrul litigiilor și utilizarea asistenţilor juridici vor deveni perimate.

Avocaţii, afirmă aceasta, sunt „prin comparaţie, o resursă scumpă și supusă greșelii, cu sisteme nesigure și baze de date vulnerabile, expuse atacurilor”.

Însă William Akman din cadrul Morrison & Foerster crede că limbajul juridic complicat, va face extrem de dificilă încheierea complet automatizată, fără ajutorul unui avocat, a anumitor contracte.

Dl. Maughan dă exemplul contractelor inteligente care trebuie prezentate într-o manieră inteligibilă pentru persoana care le semnează, iar o mare parte a contractului va include declaraţii subiective, precum „X va depune toate eforturile necesare pentru a face Y”, ambele fiind foarte dificil de automatizat. Acesta are în vedere un hibrid între tehnologie și avocat în cazul contractelor inteligente, unde anumite părţi ale unui contract pot fi complet automatizate, precum un acord de furnizare de servicii încheiat cu o societate IT, însă alte părţi au nevoie de intervenţia elementului uman.

Cu toate acestea, există o tendinţă de excludere a avocaţilor, așadar, vor fi mai puţine ore de facturat. Însă, Dl Derrick din cadrul Kennedys consideră că este o mișcare necesară, care trebuie făcută de societăţile de avocatură. „Am văzut acţiuni în pretenţii respinse cu ajutorul tehnologiei noastre și clienţi care apelează la avocaţi doar când au nevoie,” afirmă acesta, adăugând că serviciile vor fi în continuare necesare în ceea ce privește problemele juridice de nivel înalt. „Ceea ce le spunem, în esenţă, avocaţilor debutanţi este faptul că lumea se află în continuă schimbare și că evoluţia lor către obţinerea unui parteneriat nu mai este la fel, va implica utilizarea tehnologiei. Acesta este un mesaj de impact.”

Îndepărtarea de serviciile juridice tradiţionale va reprezenta un beneficiu pentru echipele juridice in-house, iar Dl. Maughan crede că se vor număra printre avangardiști prin utilizarea sistemului blockchain. „Am remarcat o dezvoltare distinctă a operaţiunilor juridice în cadrul activităţii clienţilor mari, adesea legată de volumul de procese și de metodologii, precum și de încercarea de a identifica modalităţi de adoptare de noi tehnologii,” explică acesta.

Între timp, firmele devin din ce în ce mai deschise către o gamă vastă de alte tipuri de activităţi, pentru a rămâne competitive în era digitală. Printre acestea se numără funcţii mai sofisticate în evaluările prealabile și încheierea de tranzacţii, precum și potenţialul de a depista cripto-monede în cadrul tranzacţiilor legate de divorţuri și oferirea de asistenţă bancară cu privire la stocuri ce funcţionează pe baza sistemului blockchain.

Cheia pentru cei implicaţi în sectorul juridic este să se asigure că sunt deschiși către utilizarea sistemului blockchain, pentru ca, la dispariţia unor sisteme mai tradiţionale, să aibă către ce se îndrepta.