Proiectul de lege privind accesul la datele prelucrate de furnizorii din sectorul comunicatiilor electronice, adoptat de Senat

Senatul Romaniei a adoptat pe 7 septembrie 2015 un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Proiectul de Lege”).

In iulie 2014, Curtea Constitutionala a Romaniei a declarat neconstitutionala Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice („Legea privind retinerea datelor”), cunoscuta neoficial ca „Legea Big Brother”.

„In incercarea de a reglementa accesul anumitor autoritati publice la datele prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului („Furnizorii”), Proiectul de Lege are ca scop garantarea si protejarea dreptului persoanelor la viata privata”, a punctat Alexandru Campean (foto articol), Avocat Senior in cadrul Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

Proiectul de Lege introduce o noua categorie de date, si anume datele de identificare a echipamentului, definite ca date tehnice ale Furnizorilor care permit identificarea amplasamentului echipamentului de comunicatii ale acestora si prelucrate in scopul transmiterii unei comunicari printr-o retea de comunicatii electronice sau in scopul facturarii contravalorii unei astfel de operatiuni.

In afara de definitia mentionata mai sus, Proiectul de Lege nu include alte prevederi cu privire la regimul juridic al datelor de identificare a echipamentului sau la obligatia Furnizorilor de a prelucra aceste date.

Potrivit Proiectului de Lege, datele de trafic referitoare la abonati si utilizatori, prelucrate si stocate de catre Furnizori, trebuie sa fie sterse sau transformate in date anonime atunci cand nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicari, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data efectuarii comunicarii.

De asemenea, prelucrarea datelor de trafic in vederea stabilirii obligatiilor contractuale ale abonatilor serviciilor de comunicatii preplatite este permisa doar pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data efectuarii comunicarii.

In ceea ce priveste accesul autoritatilor publice la datele prelucrate de Furnizori, Proiectul de Lege stipuleaza ca Furnizorii trebuie sa puna datele de trafic, datele de identificare a echipamentului si datele de localizare (denumite colectiv „Datele Accesibile”), la dispozitia instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala sau a organelor de stat cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale, la solicitarea acestora.

Organele de urmarire penala si organele de stat cu atributii in domeniul apararii si securitatii nationale pot solicita Furnizorilor accesul la Datele Accesibile doar in baza unei autorizari prealabile din partea unei instante judecatoresti. Aceasta prevedere a Proiectului de Lege urmareste protejarea dreptului persoanelor la viata privata si evitarea accesului si utilizarii abuzive a Datelor Accesibile.

Toate solicitarile de accesare a datelor venite din partea autoritatilor mentionate mai sus trebuie procesate in conditii de confidentialitate.

Datele Accesibile nu vor fi sterse sau transformate in date anonime de catre Furnizori, daca autoritatile competente solicita pastrarea acestora in scopul identificarii si conservarii probelor in cadrul investigatiilor pentru combaterea infractiunilor sau in domeniul apararii si securitatii nationale. Aceasta solicitare poate fi facuta de autoritati in cadrul solicitarii de accesare a Datelor Accesibile sau printr-o solicitare separata ulterioara. Stocarea Datelor Accesibile in aceste conditii este permisa doar atata timp cat subzista motivele care au stat la baza solicitarii, dar nu mai mult de 5 ani de la data solicitarii sau pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive.

Proiectul de Lege a fost trimis Camerei Deputatilor pe 7 septembrie 2015, spre dezbatere si adoptare, aceasta din urma fiind Camera decizionala cu privire la Proiectul de Lege.

* Nota
(1) i.e., orice informatie schimbata sau transmisa intre un numar determinat de participanti, prin intermediul unui serviciu de comunicatii electronice destinat publicului.

(2) Conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal ssi protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, date de trafic inseamna orice date prelucrate in scopul transmiterii unei comunicari printr-o retea de comunicatii electronice sau in scopul facturarii contravalorii acestei operatiuni.