PROIECTUL CODULUI DE CONDUITĂ al operatorilor de date cu caracter personal și al împuterniciților acestora, care desfășoară activități în domeniul notarial, la nivelul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România

Art.1 (1) Prezentul Cod de conduită este elaborat în aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD).

(2) Prezentul Cod de conduită are ca scop stabilirea unor norme de recomandare pentru asigurarea unui nivel adecvat de protecție a prelucrării datelor cu caracter personal și pentru a facilita aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor RGPD de către persoanele care își desfășoară activitatea în domeniul notarial.

(3) La nivelul UNNPR, prelucrează date cu caracter personal:

a) notarul public;

b) Uniunea Națională a Notarilor Publici din România (UNNPR);

c) camerele notarilor publici;

d) Casa de Pensii a Notarilor Publici;

e) Casa de Asigurări a Notarilor Publici;

f) Centrul Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale (CNARNN); g) Institutul Notarial Român (INR);

h) orice altă persoană fizică aflată în raport de muncă sau în alt tip de raport contractual în cadrul entităților enumerate la lit. a) – g) și care este operator de date cu caracter personal;

i) orice altă persoană juridică de drept privat constituită la nivelul Uniunii și care este operator de date cu caracter personal.

(4) Normele cuprinse în prezentul Cod de conduită nu aduc atingere altor obligații legale sau deontologice care revin notarului public, UNNPR, camerelor notarilor publici sau entităților constituite la nivelul UNNPR.

Textul întreg poate fi consultat aici

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here