Proiect de modificare a Regulamentului privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Analiza Wolf Theiss

Autoritatea de Supraveghere Financiara („ASF„) a propus spre consultare publica, in data de 27 februarie 2015, proiectul de regulament („Proiectul„) pentru modificarea Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale („Regulamentul„).

„Ca urmare a recentelor modificari aduse prin Ordonanta de urgenta nr. 90/2014, Legea nr. 297/2004 privind piata de capital („Legea 297/2004”) prevede ca reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor in cazul societatilor ale caror actiuni sunt admise la tranzactionare se poate face si prin alte persoane decât actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale”, declara Diana Stetiu (foto articol), avocat colaborator Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

Astfel, in linie cu prevederile actuale ale Legii 297/2004, Proiectul inlocuieste termenul de „procura speciala” cu „imputernicire” si introduce definitii pentru imputernicirea speciala si imputernicirea generala.

Proiectul stabileste cu exactitate si continutul imputernicirii generale care trebuie sa reflecte in mod obligatoriu cel putin urmatoarele informatii: (i) numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numarul total al valorilor mobiliare de aceeasi clasa si la numarul total de drepturi de vot; (ii) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); (iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia (iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

In ce priveste perioada de valabilitate a imputernicii, Proiectul trimite la prevederile Legii 297/2004 care stipuleaza ca actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitând reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat.

Proiectul modifica actualul articol 16 din Regulament mentionând in mod expres ca persoana care actioneaza in calitate de reprezentant, in baza unei imputerniciri generale, nu trebuie sa prezinte in adunarea generala a actionarilor nicio dovada privind exprimarea votului persoanelor reprezentate.

De asemenea, modificari substantiale sunt aduse articolului 17^1 din Regulament stabilindu-se ca emitentul admis la tranzactionare va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul unei AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile regulamentului, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;

(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia trebuie depusa la emitent in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia, odata cu imputernicirea generala.

„Proiectul clarifica si modalitatea votului prin corespondenta care poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent, inainte de prima sa utilizare, cu 48 de ore inainte de adunarea generala sau in termenul prevazut de actul constitutiv al emitentului, in copie, cuprinzând mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului”, adauga Diana Stetiu, avocat colaborator Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

Proiectul este supus consultarilor publice pâna la data de 11 martie 2015, potrivit informatiei publicate pe site-ul ASF.

Infiintata in 1957, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG este una dintre principalele firme de avocatura din Europa Centrala si de Est, specializata in acordarea de asistenta in domeniul afacerilor internationale. In cele 14 birouri din Albania, Austria, Bosnia si Hertegovina, Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Ungaria, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia si Ucraina, isi desfasoara activitatea 340 de avocati care acorda consultanta pentru societati comerciale locale si internationale, cu operatiuni in domeniul industrial, comert si servicii, precum si pentru banci si societati de asigurare. Imbinând practica juridica si cea comerciala, Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG dezvolta solutii complete si inovatoare, bazate pe experienta si cunostintele acumulate in domeniul juridic, fiscal si comercial.