Procesele verbale de contraventie pentru lipsa rovinietei sunt nule daca nu sunt semnate olograf

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis pe 16 februarie ca, pentru a fi legale, procesele verbale de contraventie trebuie semnate olograf. Decizia va deveni obligatorie dupa publicarea acesteia in Monitorul Oficial. „In intervalul 2012 – 2014 au fost emise aproape 871.500 de amenzi pentru neplata rovinietei, iar in ultimii patru ani au fost contestate in instanta aproximativ 170.000 procese-verbale de constatare a contraventiei, emise prin SIEGMCR” (sursa CNADNR, Mediafax). Dintre acestea, peste 70% au fost anulate prin sentinte definitive emise de instanta de judecata.

Autor articol: Av. Ioana Anghel – Associate, ONV LAW

Aspecte prealabile

Prin Decizia nr. 6/16.02.2015 pronuntata in recurs in interesul legii (RIL), Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca procesele-verbale de contraventie ce constata si sanctioneaza fapta de a circula pe drumurile nationale fara a detine rovinieta, transmise pe hartie, sunt nule in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator. Astfel, ICCJ a admis recursul formulat de catre Avocatul Poporului referitor la interpretarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si ale Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Sesizarea iCCJ cu aceasta problema de drept a fost determinata de numeroasele petitii adresate Avocatului Poporului cu privire la practica neunitara a instantelor de judecata. Atat Avocatul Poporului, cat si Ministerul Public, prin punctul de vedere formulat, au imbratisat interpretarea data de instantele de judecata potrivit careia procesele verbale de contraventie sunt lovite de nulitatea absoluta, in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator.

Aspecte practice ale admiterii RIL-ului de catre ICCJ

Pentru a beneficia de efectele admiterii RIL-ului, partile interesate trebuie sa urmareasca publicarea Deciziei nr. 6/16.02.2015 in Monitorul Oficial, Partea I. Incepand cu acea data decizia iCCJ va fi obligatorie pentru instantele de judecata.

Pana la acel moment, procesele verbale de contraventie care nu poarta semnatura olografa a agentului constatator vor putea fi contestate pe baza argumentelor de mai sus. Termenul de formulare a plangerii impotriva procesului verbal de contraventie este de 15 zile, incepand sa curga de la data comunicarii acestuia contravenientului.

Cu privire la acest aspect, este esential pentru contravenienti sa verifice   daca procedura de comunicare a procesului verbal s-a realizat prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la sediul sau domiciliul contravenientului. Potrivit Deciziei nr. 10/2013, prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul in interesul legii, “Modalitatea de comunicare a procesului-verbal de contraventie si a instiintarii de plata, prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului, este subsidiara comunicarii prin posta, cu aviz de primire.

Astfel, procedura de comunicare este legala daca procesul verbal de contraventie este transmis prin posta, cu aviz de primire. Procedura de comunicare prin afisare la sediul sau domiciliul contravenientului este legal realizata, doar daca anterior procesul verbal a fost expediat prin posta, cu aviz de primire, insa comunicarea nu s-a realizat din culpa contravenientului-destinatar (de exemplu acesta nu a fost gasit la domiciliu).

De cele mai multe ori, procesele verbale de contraventie intocmite de catre C.N.A.D.N.R. pentru astfel de contraventii sunt comunicate direct prin afisare la sediul sau domiciliul contravenientului, fara a fi comunicate anterior prin posta, cu aviz de primire. Mai mult, exista situatii in care, din cauza acestui mod de comunicare neadecvat, contravenientii afla de existenta procesului verbal si, implicit, de aplicarea sanctiunii contraventionale, la o distanta de 2-3 ani de la data savarsirii contraventiei, atunci cand sunt instiintati de catre organul de executare cu privire la obligatia de plata a amenzii.

Cum procedura de comunicare a procesului verbal doar prin afisare la sediul/domiciliul contravenientului este nelegala, termenul de formulare a plangeri nu incepe sa curga, astfel incat contravenientul are posibilitatea de formula plangere in termen de 15 zile de la momentul comunicarii efective a procesului verbal.

Plangerea formulata impotriva proceselor verbale intocmite de catre C.N.A.D.N.R. pentru savarsirea contraventiei de a circula fara a detine rovinieta, insotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, trebuie introduse la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are sediul contravenientul.

Principalele argumente invocate de catre Avocatul Poporului

Pentru a sustine nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie in lipsa semnaturii olografe a agentului constatator, Avocatul Poporului a aratat ca dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica nu sunt aplicabile in materia contraventiilor prevazute de O.G. nr. 15/2002, pentru urmatoarele argumente:

– Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica este aplicabila exclusiv raporturilor juridice de drept privat, nu si raporturilor juridice de drept administrativ;

– Legea nr. 455/2001 nu reglementeaza posibilitatea atasarii semnaturii electronice unui proces verbal de contraventie sau unui alt inscris autentic;

– inscrisul in format electronic care poarta o semnatura electronica extinsa este asimilat unui inscris sub semnatura privata, sub aspectul conditiilor si efectelor sale, cu particularitatea ca acesta este destinat strict folosirii in sistemul electronic;

– procesul verbal de contraventie este un act administrativ, un act de drept public, si nu un inscris sub semnatura privata;

– procesul verbal de contraventie este comunicat contravenientilor pe un suport de hartie, si nu prin intermediul unui sistem electronic, nefiind un inscris in format electronic caruia sa ii poata fi atasata legal o semnatura electronica;

– intrucat contraventiilor prevazute de art. 8 din O.G. nr. 15/2002 le sunt aplicabile dispozitiile O.G. nr. /2001, lipsa semnaturii agentului constatator atrage nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie.