Prioritățile președinției maghiare a CNUE

charset=Ascii Ne lopd

Cu ocazia preluării funcției de președinte al CNUE, dl. Ádám Tóth a expus agenda priorităților mandatului său. Digitalizarea serviciilor notariale, lupta împotriva spălării banilor și pregătirea profesională a notarilor pentru era digitală sunt doar câteva dintre direcțiile de acțiune avute în vedere.

Preluarea președinției Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE) de către președintele notariatului maghiar, dl. Ádám Tóth, a avut loc vineri, 8 ianuarie 2021. Domnia sa îl înlocuiește la conducerea organizației reprezentative a notariatelor din Uniunea Europeană pe notarul grec Georgios Rouskas și reprezintă interesele profesionale ale celor 22 de notariate din statele membre, respectiv ale celor 45.000 de notari din Europa.

În contextul economic și social dificil cauzat de pandemia COVID-19, CNUE intenționează să
urmărească îndeaproape evoluțiile planurilor naționale de redresare ce urmează să fie prezentate Comisiei Europene de către guvernele statelor membre. CNUE pledează pentru o consultare autentică între instituțiile europene, cele naționale și actorii relevanți din fiecare țară și de la nivel european, pentru a menține un nivel ridicat de fiabilitate a sistemelor de justiție naționale, inclusiv în ceea ce privește prevenția.

Principalul punct de pe agenda priorităților noului mandat va fi digitalizarea justiției. Comisia Europeană intenționează să facă din digitalizare opțiunea implicită în cooperarea judiciară transfrontalieră. O propunere legislativă este așteptată până la sfârșitul anului 2021. CNUE va oferi cooperarea sa deplină instituțiilor europene, pentru a avansa în această direcție în condiții de maximă siguranță juridică în mediul digital.

În plus, CNUE se va asigura că își continuă misiunea de consultare și schimb de experiență între notariatele membre cu privire la evoluțiile tehnologice, în special prin intermediul Futurology Forum. Printre punctele cheie, președinția maghiară intenționează să promoveze sinergii între notariate în privința actelor notariale pur digitale, crearea de semnături electronice compatibile și apostila electronică. Totodată, este prevăzut un proiect pentru utilizarea tehnologiei blockchain pentru verificarea și înregistrarea împuternicirilor.

Lupta împotriva spălării banilor reprezintă o altă direcție prioritară de acțiune, fiind așteptată publicarea unui regulament european în domeniu. CNUE va continua să evidențieze implicarea exemplară a notarilor, alături de state, în lupta împotriva acestui flagel.

Pregătirea profesională a notarilor europeni, în concordanță cu evoluția digitalizării este, de
asemenea, o prioritate pentru CNUE. Comisia Europeană a publicat recent noua strategie pentru perioada 2021-2024. Documentul programatic propune extinderea sferei de instruire a notarilor la subiecte noi, cum ar fi digitalizarea și inteligența artificială, precum și teme și metode inovatoare. În 2021, ca urmare a impulsului dat de Comisia Europeană, CNUE va începe un nou program de formare, urmând să pună, la dispoziția notarilor, în următorii doi ani, o platformă integrată de formare online în dreptul UE.

Monitorizarea și aplicarea corectă a dreptului UE de către notarii din statele membre reprezintă un alt obiectiv de pe agenda CNUE. Directiva privind digitalizarea ciclului de viață al companiilor, de exemplu, trebuie transpusă în legislația națională până în august 2021. Sub egida CNUE, notarii cu experiență în înființarea de companii vor lucra la soluții inovatoare pentru transpunerea efectivă a directivei europene. CNUE va încerca să faciliteze schimburile între notariate și între notari, precum și cu autoritățile competente la nivel național.

De asemenea, va fi efectuată o primă evaluare a Regulamentului UE 650/2012 privind succesiunile internaționale. Acest proiect, denumit „Succesiunile MAPE”, va fi implementat de CNUE în parteneriat cu Rețeaua Europeană a Registrelor Testamentare, Consiliul Federal al Notariatului German, Camera Notarială Maghiară, Camera Notarială Lituaniană și Consiliul Notarial Maltez. Proiectul va furniza informații și analize, cantitative și calitative, privind funcționarea și impactul regulamentului pentru cetățenii din statele membre în care notarul este competent în acest domeniu.

Biroul Comunicare
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here