Preselecție. Hexagonul Facultăţilor de Drept 2022 (proba științifică de drept civil)

Preselecția pentru proba științifică de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept – ediția 2022 va avea loc pe 17 noiembrie 2021, la ora 18.00, și se va desfășura online, prin intermediul platformelor Google Classroom și Google Meet.

Petru înscriere, este nevoie să accesați clasa având codul pd3arun.

Preselecția va consta într-un test de tip grilă, cu exerciții având 4 variante de răspuns, putând fi corecte
una, două, trei, toate patru sau niciuna dintre variante. Testul va dura o oră.
Vor fi cooptați în echipa extinsă de pregătire pentru proba de drept civil a competiției studenții care vor obține cel puțin nota 6 la testul dat cu ocazia preselecției.

Materia ce va trebui pregătită pentru testul din 17 noiembrie este următoarea:
1) Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate.
2) Teoria obligațiilor: (A) Contractul ca izvor de obligații (a) clasificare, încheiere; b) efecte față de părți; c) efecte față de terți – inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, acțiunile directe; d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, imposibilitatea de executare; (B) Răspunderea civilă delictuală; (C) Răspunderea civilă contractuală.

Bibliografia cuprinde următoarele:
− Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;
− Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009;
− M. Nicolae, Drept civil. Teoria generală, vol. II (Teoria drepturilor subiective), Solomon, București,
2018
− G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011,
2012, 2021;
− F.-A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil, Comentariu pe
articole, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2021;
− I. Reghini, Ș. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
− C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediția a 3-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti,
2016;
− O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil Partea generală, ed. a 2-a revăzută și adăugită, Ed.
Universul Juridic, București, 2017.
− L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2012,
− L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, ed. a II-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2020,
− Paul Vasilescu, Drept civil. Obligații, Ediția a 2-a revizuită, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017,
− Ion Dogaru, Pompil Drăghici, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor. În reglementarea NCC,
Ediția a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014,
− Călina Jugastru, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2017.

Pot participa la preselecție studenți la zi, din anii II-IV de studiu.
În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să le adresați în cadrul clasei al cărei cod este indicat mai sus.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here