Parlamentul European voteaza noi reguli impotriva spalarii banilor

In 20 mai 2015 Parlamentul European a aprobat, cu amendamente, propunerea de Regulament privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri.

Autor: Catalin Sapasu (foto), Senior Lawyer – Duncea, Stefanescu & Asociatii

Textul aprobat pune accentul, inca din primul articol, pe „rolul esential in facilitarea fluxurilor ilegale de bani pe care il au structurile corporative secrete care isi desfasoara activitatea in si prin jurisdictie secreta, denumite in mod frecvent si paradisuri fiscale”. Propunerea de Regulament reitereaza, totodata, necesitatea unui sistem care sa impuna prestatorilor de servicii de plata obligatia de a se asigura ca transferurile de fonduri sunt insotite de informatii cu privire la platitor si la beneficiarul platii, informatii care ar trebui sa fie corecte si actualizate.

Amendamentul 7 la propunerea de Regulament aduce o noutate absoluta in ceea ce priveste datele cu caracter personal. Textul amendamentului prevede ca ar trebui strict interzisa prelucrarea suplimentara a datelor cu caracter personal in scopuri comerciale.

Amendamentul 9 la propunerea de regulament prevede obligatii pentru prestatorii de servicii financiare si anume obligatia de a se asigura ca „informatiile cu privire la platitor si la beneficiarul platii nu lipsesc si nu sunt incomplete”. Totodata, Amendamentul 11 prevede ca „prestatorii de servicii de plata ai platitorului, beneficiarul platii si prestatorii intermediari de servicii ar trebui sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal impotriva pierderii accidentale, a modificarii, a dezvaluirii neautorizate sau a accesului neautorizat”. Toate aceste obligatii contracareaza riscul potential ca transferurile anonime de fonduri sa finanteze operatiuni teroriste.

Amendamentul 38 la propunerea de Regulament ofera dreptul prestatorilor de servicii financiare sa respinga transferul sau sa il suspende, in cazul in care constata ca informatiile care insotesc acest transfer sunt insuficiente.

Prestatorul de servicii de plati al platitorului si prestatorul de servicii de plati al beneficiarului trebuie sa tina evidente cu privire la informatiile care insotesc transferul de fonduri timp de cinci ani. La expirarea acestei perioade, datele cu caracter personal vor fi sterse, daca legislatia nationala nu prevede altfel.

Sanctiunile pentru nerespectarea prevederilor Regulamentului ajung pana la 10% din cifra anuala de afaceri (pentru persoanele juridice) sau pana la 5.000.000 EUR sau echivalent (in cazul persoanelor fizice). In cazul in care profitul realizat sau pierderea evitata ca urmare a incalcarii Regulamentului pot fi cuantificate, sanctiunea poate ajunge pana la de doua ori valoarea profitului astfel realizat sau a pierderii evitate.

Propunerea de Regulament va fi transmisa Comisiei Europene in scopul formularii de amendamente, urmand ca apoi sa fie publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, urmand a intra in vigoare in a douazecea zi de la publicare.

* * *

Catalin Sapasu este licentiat in drept si membru al Baroului Bucuresti.

Detine o experienta de peste 9 ani in avocatura. A participat la numeroase proiecte in domeniul juridic, axate atat pe probleme de reglementare si de guvernanta corporativa, cat si pe aspecte privind inregistrarea marcilor comerciale si litigiile aferente, redactarea si modificarea contractelor, piata energiei electrice si misiuni de Due Diligence.

Domeniul sau de competente include urmatoarele specializari: aspecte corporative si comerciale, aspecte legate de reglementare, fuziuni si achizitii (inclusiv Due Diligence) si marci comerciale.

Portofoliul sau de clienti acopera o gama vasta de activitati si sectoare, de la industria manufacturiera si firmele de retail, pana la institutiile financiare.