Ordonanta de plata. Cinci elemente de noutate

Ordonanta de plata, incadrata ca si procedura speciala in Titlul IX al Noului Cod de procedura civila (NCPC) , intrat in vigoare la data de 15 februarie 2013, aduce cateva elemente noi fata de reglementarile anterioare, respectiv:

– O.G. nr.5/2001 privind procedura somatiei de plata si O.U.G. nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale, prin care s-a introdus procedura ordonantei de plata, abrogate prin Legea nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civila;

– art.1, 2 din Directiva 2000/35/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale, reformata prin Directiva 2011/7/CE privind combaterea intarzierii efectuarii platilor in cazul tranzactiilor comerciale.

Cristina Ghica, Managing Partner Ghica Boutique Law Firm

Asadar, iata 5 elemente dintre acestea, care in opinia noastra sunt extrem de importante:

Respectarea procedurii prealabile obligatorii de comunicare a somatiei, impusa prin dispozitiile art. 1014 din Codul de pr. civ., prin care creditorul ii va comunica debitorului o somatie prin care ii va pune in vedere sa plateasca suma datorata in de termen de 15 zile de la primirea acesteia.

Comunicarea acestei somatii reprezinta o conditie de admisibilitate a actiunii ce va fi promovata de catre creditor. Somatia poate fi transmisa debitorului prin intermediul unui executor judecatoresc sau prin scrisoare recomandata, cu continut declarant si confirmare de primire.

Obligativitatea depunerii intampinarii de catre debitor cu cel putin 3 zile inaintea termenului de judecata (procedura de citare derogand astfel de la dreptul comun, reprezentat de art.201 NCPC), cu mentiunea in citatie ca, in cazul nedepunerii intampinarii in termenul prevazut, instanta poate considera aceasta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului (art.1018 alin.(3) NCPC).

Asadar, in afara prevederilor art.208 NCPC care reglementeaza expres obligativitatea depunerii intampinarii si sanctiunea ce intervine pentru nedepunerea intampinarii in termenul prevazut de lege: decaderea paratului din dreptul de a mai propune probe si de a invoca exceptii, in afara celor de ordine publica, daca legea nu prevede altfel, art.1018 NCPC stabileste o sanctiune si mai puternica si anume instituirea unei prezumtii de recunoastere a pretentiilor creditorului de catre debitor prin nedepunerea intampinarii, care fata de imprejurarile cauzei poate fi considerata ca atare de catre instanta.

Conform prevederilor art. 1018 alin.(4) NCPC, intampinarea nu se comunica reclamantului, acesta fiind obligat sa ia la cunostinta de cuprinsul intampinarii de la dosarul cauzei (derogarea de la dreptul comun, respectiv de la art.206 NCPC).

Dispozitiile privind Contestarea creantei, stipulate de art.1020 alin.(1) NCPC, pot conduce la diverse interpretari: una din acestea fiind aceea ca numai in cazul in care debitorul contesta creanta, instanta va verifica daca contestatia este intemeiata, in baza inscrisurilor aflate la dosar si a explicatiilor si lamuririlor partilor si in consecinta instanta nu mai verifica temeinicia creantei si admite in mod automat cererea creditorului. Acest aspect fiind intarit si prin prevederile art.1022 alin. (1) Durata procedurii, care precizeaza ca in cazul in care debitorul nu constesta creanta prin intampinare, ordonanta de plata va fi emisa in termen de cel mult 45 de zile de la introducerea cererii.

O alta interpretare ar putea fi aceea ca aceste aspecte mentionate mar sus ar putea reprezenta o contradictie a principiilor procesului civil, daca vor fi interpretate per a contrario. Conform principiilor procesului procesual civil, judecatorul este dator sa verifice temeinicia cererii, chiar si in cazul in care pozitia procesuala a debitorului este pasiva.

Mai mult, art.1020 alin.(2) arata, in mod expres, ca daca apararile de fond ale debitorului vor presupune administrarea altor probe decat inscrisurile aflate la dosar, explicatiile si lamuririle partilor, iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, in procedura de drept comun, in aceste conditii instanta este obligata sa respinga cererea creditorului privind ordonanta de plata.