Operatiunile de incasari si plati in numerar. Sisteme moderne de plata

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 din 9 aprilie 2015 a fost publicata Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata (denumita in cele ce urmeaza “Legea”).

Ioana Sarbu, Partner Tax Advisory, Av. Matei Dimoftache, Managing Associate – Duncea, Stefanescu & Asociatii

Operatiunile de incasari si plati in numerar

 1. a) Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, liber profesionistii, persoanele fizice care desfasoara activitati in mod independent, asocierile si alte entitati cu sau fara personalitate juridica efectueaza operatiuni de incasari si plati in numerar in urmatoarele conditii:
  – incasari de la categoriile de persoane de mai sus in limita unui plafon zilnic de 5.000 RON de la o persoana;
  – incasari efectuate de catre magazinele de tipul cash & carry de la categoriile de persoane de mai sus in limita unui plafon zilnic de 10.000 RON de la o persoana;
  – plati catre categoriile de persoane de mai sus in limita unui plafon zilnic de 5.000 RON / persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 RON/zi;
  – plati catre magazinele de tipul cash & carry in limita unui plafon zilnic total de 10.000 RON;
  – plati din avansuri spre decontare, in limita unui plafon zilnic de 5.000 RON, stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;
  – sunt interzise incasarile fragmentate in numerar pentru facturile a caror valoare depasesc plafoanele de mai sus. De asemenea este interzisa fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri/prestare de servicii care depaseste plafoanele de mai sus;
  – sunt interzise platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare depasesc plafoanele. Daca facturile depasesc plafoanele, plata se va efectua in numerar pana la nivelul plafoanelor, iar diferenta se va achita in instrumente de plata fara numerar;
  – pentru facturile stornate, aferente bunurilor returnate si/sau serviciilor neprestate, cu valori care depasesc plafoanele, restituirea sumelor se va face in numerar pana la nivelul plafoanelor, iar diferenta se va restitui numai prin instrumente de plata fara numerar.

Legea mentioneaza operatiunile pentru care nu se aplica plafoanele de mai sus. Dintre acestea amintim:
– depunerea de numerar in conturile deschise la institutiile de credit;
– plata cheltuielilor de deplasare in interes de serviciu;
– plata in numerar a impozitelor, taxelor, contributiilor, amenzilor si a altor obligatii datorate bugetului general consolidat al statului etc.

 1. b) Operatiuni de incasari/plati in numerar efectuate de persoanele de la punctul a) de mai sus cu persoane fizice:
  – incasarile in numerar, reprezentand cesiuni de creante, primiri de imprumuturi sau alte finantari, contravaloarea unor livrari de bunuri / prestari de servicii, efectuate de persoanele de la punctul (a) de mai sus de la persoane fizice se efectueaza in limita unui plafon zilnic de 10.000 RON de la o persoana.

Sunt interzise incasarile fragmentate, respectiv fragmentarea tranzactiilor cu valoare mai mare de 10.000 RON.

Regulile de mai sus nu se aplica livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii efectuate cu plata in rate, daca sunt incheiate contracte de vanzare-cumparare cu plata in rate;

– platile in numerar, reprezentand contravaloarea unor achizitii de bunuri/prestari de servicii, dividende, cesiuni de creanta sau alte drepturi si restituiri de imprumuturi sau alte finantari, realizate de persoanele de la punctul a) de mai sus catre persoane fizice, se efectueaza cu incadrarea in plafonul zilnic de 10.000 RON catre o persoana.

Sunt interzise platile fragmentate pentru tranzactii mai mari de 10.000 RON.

– in cazul returnarii de bunuri de catre persoanele fizice, respectiv neprestarea de servicii catre persoanele fizice, restituirea sumelor in numerar poate fi efectuata in limita plafonului de mai sus, iar sumele care depasesc valoarea acestui plafon se restituie numai prin instrumente de plata fara numerar. Doar intr-un anumit caz (i.e. atunci cand persoana fizica declara pe proprie raspundere ca nu mai detine cont bancar) restituirea se poate face integral in numerar.

 1. c) Operatiuni de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice, altele decat cele realizate prin intermediul institutiilor care presteaza servicii de plata:
  – astfel de operatiuni, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, acordarea/restituirea de imprumuturi se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 000 RON/tranzactie, fiind interzise incasarile si platile fragmentate in numerar, precum si fragmentarea unei tranzactii.
 2. d) Eliberarea de numerar persoanelor prevazute la punctul a) de mai sus, precum si sucursalelor si altor sedii secundare ale persoanelor juridice de catre trezorerie, institutiile de credit, institutiile emitente de moneda electronica, IFN-uri, entitatile care efectueaza operatiuni de schimb valutar, operatorii din domeniul jocurilor de noroc:
  – eliberarea de numerar catre persoanele de la punctul a) de mai sus nu poate depasi valoarea de 5.000 RON/ persoana si tranzactie, cu exceptia operatiunilor pentru care Legea mentioneaza ca pot fi efectuate fara aplicarea plafoanelor.
 3. e) Alte prevederi:
  – daca persoanele de la punctul a) de mai sus au organizate mai multe casierii, plafoanele de incasari sunt aplicabile pentru fiecare casierie in parte;
  – sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice, care au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit, aplica de asemenea regulile introduse de Lege;
  – Legea prevede si sanctiunile care se aplica pentru nerespectarea prevederilor referitoare la operatiunile de incasari si plati in numerar;
  – prevederile Legii se aplica si operatiunilor de incasari si plati in valuta efectuate pe teritoriul Romaniei, incadrarea in plafoane efectuandu-se in functie de cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de la data efectuarii operatiunilor de incasari sau plati.

Prevederile referitoare la operatiunile de incasari si plati in numerar intra in vigoare in 30 de zile de la data publicarii Legii in Monitorul Oficial. Prevederile Legii nu se aplica contractelor incheiate anterior intrarii acesteia in vigoare.

La data intrarii in vigoare a Legii se abroga prevederile OG nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare.

Sistemele moderne de plata

Legea defineste institutia acceptanta ca fiind institutia de credit sau o institutie financiara nebancara care ofera comerciantilor acceptanti servicii de acceptare la plata a cardurilor si/sau a instrumentelor de plata de tip moneda electronica, in baza unui contract incheiat in prealabil intre aceasta si comerciantul acceptant, precum si servicii de eliberare de numerar la ghiseele sale si in reteaua proprie de terminale ale detinatorilor. In cazul instrumentelor de plata electronica de tipul cardului, institutia acceptanta poate fi si emitentul instrumentului de plata.

Institutia emitenta este definita ca fiind institutia de credit sau o institutie financiara nebancara care emite si pune la dispozitie detinatorului un instrument de plata electronic, pe baza unui contract incheiat cu acesta.

Legea prevede, cu titlu de noutate fata de cadrul juridic anterior, faptul ca institutiile emitente nu pot aplica institutiilor acceptante comisioane interbancare mai mari de 0,2% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv comisioane interbancare mai mari de 0,3% din valoarea fiecarei operatiuni efectuate prin utilizarea cardurilor de credit.

Totodata, acordurile dintre institutiile acceptante si beneficiarii platilor trebuie sa contina informatii detaliate referitoare la comisionul interbancar, comisionul pentru sistemul de plata si procesare, marja acceptantului, precum si a comisioanelor suplimentare aplicate in functie de marca si categoria respectivelor carduri de plata. Obligativitatea informatiilor detaliate ce trebuie a fi mentionate in acordurile dintre institutiile acceptante si beneficiarii platilor se aplica institutiilor emitente si institutiilor acceptante din Romania dar nu se aplica operatiunilor cu carduri comerciale, retragerilor de numerar de la bancomate si operatiunilor cu carduri emise de sistemele tripartite de plata cu cardul, respectiv acelor sisteme in care functiile de emitere si acceptare sunt integrate intr-o singura institutie financiara care este si proprietarul sistemului.

Prevederile referitoare la sistemele moderne de plata se vor aplica la 12 luni de la data intrarii in vigoare a Legii (mentionam ca Legea va intra in vigoare la data de 12 aprilie 2015).