Obligații de plată ale angajaților cu contract de muncă VS obligațiile de plată ale avocaților