NOUTĂȚI LEGISLATIVE Informare bpv Grigorescu Ștefănică | Legea internship-ului

Începând cu data de 18 august 2018 va intra în vigoare Legea nr. 176/20181 care reglementează stabilirea modalității de efectuare a programelor de internship („Legea nr. 176/2018”).

Potrivit Legii nr. 176/2018, programul de internship se desfășoară numai în baza unui contract de internship, încheiat în formă scrisă, în limba română de o persoană care a împlinit vârsta de 16 ani, denumită intern, și o societate, denumită organizație gazdă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității și pe o durată determinată ce nu poate depăși 6 luni. Internul se află sub coordonarea unui îndrumător, prestându-și activitatea în schimbul unei indemnizații lunare ce nu poate fi mai mică de 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Îndrumătorul internului este desemnat de către conducătorul organizației gazdă și este un salariat cu o experiență de cel puțin un an în domeniul de activitate în care urmează să se desfășoare programul de internship. Exercitarea activității de îndrumător și obligațiile aferente acesteia trebuie incluse în fișa postului și în programul normal de lucru al îndrumătorului.

La finalizarea programului de internship, îndrumătorul va realiza un referat de evaluare, organizația având posibilitatea de a angaja internul în baza unui contract individual de muncă. Dacă organizația gazdă decide încheierea unui astfel de contract, aceasta poate primi o primă de angajare, după îndeplinirea obligației de menținere a raporturilor de muncă cu acesta pentru o perioadă de cel puțin 24 de luni.

În funcție de numărul de salariați, organizația gazdă poate încheia simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaților. Prin excepție, în măsura în care organizația gazdă are cel mult 20 de salariați, aceasta poate încheia cel mult două contracte de internship.

Nerespectarea prevederilor Legii nr. 176/2018 poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 20.000 lei.

Disclaimer

Conţinutul acestui material nu reprezintă consultanţă juridică. Vă recomandăm să solicitaţi opinia unui specialist înainte de a lua sau a implementa decizii pe baza informaţiei regăsite în acest material. 

Anca Grigorescu
Partener

Cristina Randjak
Avocat senior coordonator