Noutati legislative. Executarea silita a partilor sociale, o practica expres reglementata

Roxana Musoi (foto articol), Partener, si Irina Albu (foto dedesubt), Avocat Senior Radulescu & Musoi, prezinta, intr-un material publicat astazi pe portalul juridic Legal Marketing, principalele modificari aduse Legii societatilor nr. 31/1990 in materie de ipotecare si executare silita a partilor sociale de catre Legea nr. 152/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in Registrul Comertului.

Irina Albu 2

Redam, in cele ce urmeaza, materialul integral.

Sechestrarea si valorificarea partilor sociale

Conform modificarilor introduse de Legea nr. 152/2015, creditorii asociatului au posibilitatea de a pune sub sechestru asigurator si a vinde partile sociale ale debitorului lor. Publicitatea popririi si a sechestrului se face prin Registrul Comertului, la cererea organului de executare.

Anterior, aceasta posibilitate era stipulata doar in cazul actiunilor. In timpul functionarii unei societati cu raspundere limitata, creditorii puteau sa-si satisfaca drepturile numai asupra partii din beneficiile cuvenite asociatului debitor dupa intocmirea situatiei financiare anuale, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii cuvenite prin lichidare. Prin urmare, singura modalitate de executare silita la indemana creditorilor asociatului pe parcursul functionarii unei societati cu raspundere limitata era poprirea partilor care s-ar cuveni in urma lichidarii. Astfel, creditorii asociatului instituiau poprirea asupra unei creante (determinabile) afectate de conditia dizolvarii si lichidarii societatii cu raspundere limitata.

La momentul adoptarii noului Cod de procedura civila, s-a pregatit cadrul procedural pentru posibilitatea de a vinde partile sociale prin executare silita, prin referirea si la acestea in normele privind vanzarea la licitatie publica a actiunilor sechestrate. Cu toate acestea, intrucat Legea societatilor nr. 31/1990 nu fusese modificata inca, aplicarea sechestrului asupra partilor sociale nu era realizabila.

Prin amendarea adusa de Legea nr. 152/2015, legiuitorul a prevazut in mod expres faptul ca, la fel ca si actiunile, si partile sociale pot fi puse sub sechestru sau vandute de catre creditorii asociatului debitor.

Mai departe, au fost instituite si noi obligatii in sarcina organelor de conducere ale societatilor vizate de executarea silita a actiunilor sau partilor sociale. Este prevazuta sarcina administratorilor si directorilor societatii de a pune la dispozitia creditorului ipotecar sau a organului de executare orice informatii necesare (inclusiv, dar fara a se limita la situatiile financiare ale societatii) pentru evaluarea actiunilor sau partilor sociale supuse executarii silite, precum si indatorirea organelor de conducere de a facilita preluarea acestora.

Ipoteca asupra partilor sociale

Prin Legea nr. 152/2015, se prevede posibilitatea constituirii ipotecilor asupra partilor sociale si au fost completate dispozitiile Legii societatilor nr. 31/1990 in materie de transfer al partilor sociale. Mai exact, s-a stipulat ca se poate constitui ipoteca asupra partilor sociale in favoarea tertilor numai cu aprobarea asociatilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social al societatii cu raspundere limitata.

La fel ca si in cazul dispozitiilor privind executarea silita, anterior erau stipulate in mod expres doar conditiile de ipotecare a actiunilor intr-o societate.

Mai mult, inca de la intrarea in vigoare a noului Cod civil, era specificata posibilitatea de a constitui o ipoteca mobiliara atat asupra actiunilor, cat si asupra partilor sociale, lasand insa procedura efectiva a ipotecarii in seama legislatiei speciale (i.e. Legea societatilor nr. 31/1990).

In practica, insa, s-a procedat la constituirea ipotecilor mobiliare asupra partilor sociale si inregistrarea acestora pentru opozabilitate fata de terti in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare inca de la momentul adoptarii Legii nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice. Modalitatea de constituire si inregistrare urma aceleasi etape ca si in cazul in care se garanta cu actiuni (respectiv, aprobarea asociatilor, incheierea contractului de ipoteca, inregistrarea in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si in Registrul Asociatilor). Problemele apareau in momentul in care se incerca executarea silita a ipotecilor constituite asupra partilor sociale prin vanzare la licitatie publica sau prin preluarea partilor sociale ipotecate in contul creantei creditorului asociatului, intrucat instantele de judecata fie admiteau contestatiile la executare formulate de asociatii debitori, fie respingeau ca inadmisibila cererea creditorului de incuviintare a executarii silite. Mai mult, chiar in situatia in care instantele admiteau cererea creditorului asociatului, Registrul Comertului refuza inregistrarea transferului de parti sociale in baza actelor de adjudecare sau de preluare in contul creantei, solicitand, in temeiul prevederilor art. 66 din Legea societatilor nr. 31/1990, hotararea asociatilor (debitori) privind transferul de parti sociale catre creditori.

Astfel, atat prin admiterea sechestrului asupra partilor sociale, cat si prin stipularea in mod expres a posibilitatii de ipotecare a acestora, s-a realizat corelarea prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 cu reglementarile Codurilor civil si de procedura civila si cu practica in domeniul garantarii cu titluri de participare apartinand societatilor.

Legiferarea sechestrarii si executarii silite a partilor sociale aduce atingere affectio societatis avut in vedere de asociatii societatilor de persoane, instituind o exceptie importanta de la caracterul intuitu personae al societatii cu raspundere limitata. In final, legiuitorul a flexibilizat vointa societara si a adaptat principiile de functionare ale societatii cu raspundere limitata la realitatea juridica.

Modificarile de mai sus au intrat in vigoare la data de 16 iulie 2015, cu mentiunea ca posibilitatea de executare a ipotecii asupra partilor sociale si obligatiile de informare in sarcina organelor de conducere se aplica doar ipotecilor constituite ulterior intrarii in vigoare a Legii nr. 152/2015.