Noul statut al polițiștilor. Polițiștii cercetați disciplinar vor avea dreptul la un avocat

Ministerul Afacerilor Interne anunţă că, în şedinţa de Guvern de joi, a fost adoptată ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea legii privind Statutul poliţistului. Una din prevederile noi adoptate arată că poliţistul poate avea cheltuielile juridice decontate.

Astfel, au fost reevaluate prevederile referitoare la încetarea raporturilor de serviciu pentru a limita cazurile de accesare excesivă a mecanismelor de ieşire timpurie la pensie, prin utilizarea opţiunii de încetare a raporturilor de serviciu în caz de reorganizare a unităţii.

S-a introdus astfel o prevedere care stabileşte că, în situaţia în care poliţistul refuză de două ori funcţiile vacante oferite, în conformitate cu ordinea de prioritate clar reglementată, acesta va fi numit fără acordul său într-o funcţie în aceeaşi unitate sau într-o unitate în aceeaşi localitate.

Totodată, prin actul normativ adoptat de Guvern, a fost prevăzut dreptul poliţistului cercetat disciplinar de a fi asistat, la cerere, de un avocat.Advertisement

În acest context, în textul proiectului au fost introduse şi criteriile specifice de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care participă la concursurile de ocupare a posturilor de execuţie vacante prin reîncadrare ca poliţist, transfer sau prin încadrare directă.

O altă măsură luată în sprijinul poliţiştilor este introducerea posibilităţii decontării cheltuielilor de asistenţă juridică ocazionate de procedurile judiciare,
penale şi/sau civile şi pentru situaţia în care aceştia sunt victime ale unor fapte de ultraj.

Un alt element de noutate este că şeful unităţii care are calitatea de ordonator de credite va avea competenţa de acordare a gradelor profesionale pentru ofiţeri. În cazul în care acesta nu deţine calitatea menţionată, competenţa revine, după caz, ministrului afacerilor interne sau inspectorului general.

În plus agenţii de poliţie care au promovat un concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer sau au absolvit cu diplomă de licenţă programe de studii,
organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, vor primi gradul de ofiţer corespunzător vechimii în structurile MAI. Până acum, primeau gradul de ofiţer doar în funcţie de pregătirea şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului.

Cu privire la obligaţia absolvenţilor şcolilor MAI de a lucra 10 ani în cadrul ministerului sau de a restitui contravaloarea şcolarizării, s-a introdus posibilitatea ca angajatul care a absolvit o şcoală de agenţi şi între timp este admis la Academie să nu mai plătească contravaloarea cursurilor şcolii de agenţi. Astfel, pentru şcolarizarea în Academie se vor adăuga 10 ani peste perioada rămasă de lucrat în MAI ca fost elev al şcolii.

La fel se va proceda şi în cazul elevilor şcolilor de agenţi care sunt admişi la Academie înainte de absolvirea şcolii de agenţi. De aceste prevederi vor putea beneficia şi persoanele care, la data intrării în vigoare a actului normativ, se află în situaţiile menţionate şi nu au restituit cheltuielile efectuate.

Noua formă a Statutului Poliţistului introduce o nouă faptă care constituie abatere disciplinară: refuzul nejustificat de a îndeplini o atribuţie de serviciu cuprinsă în fişa postului.

În final, Ministerul de Interne precizează că proiectul de ordonanţă a fost discutat cu organizaţiile sindicale reprezentative la nivel de MAI şi cu organizaţia profesională a poliţiştilor.