Noua prezentare Savin & Asociații

Dragi parteneri,

Stimați colegi,

Noi, cei de la Savin și Asociații, considerăm că suntem suma experiențelor care ne-au modelat devenirea profesională. Pledăm pentru cauzele privite holistic, în profunzime și multidisciplinar. Suntem avocații unui mod de gândire care așază în centru, mai presus decât orice, omul și nevoile sale. Aceasta este lecția pe care ne-au predat-o cei 22 de ani de experiență în spațiul juridic românesc și pe care, de astăzi, o ducem mai departe printr-o nouă imagine.

Mai mult decât clienți și spețe juridice, în două decenii de activitate susținută am adunat în jurul nostru oameni și povești. Cu grijă și atenție pentru detalii, am făcut din povestea lor propria noastră poveste și am luptat pentru ea cu aplombul și perseverența celui care își cunoaște visul.

Am primit în schimb un dar neprețuit, capabil să transforme simple raporturi profesionale în parteneriate bazate pe încredere cu clienții noștri.

Ne datorăm performanțele profesionale tuturor interacțiunilor care ne-au pus în poziția de a ne măsura cunoștințele și de a ne cizela aptitudinile. Conștienți de rolul primordial al contextului, am învățat să ne adaptăm permanent, fără a ne dezice de valorile care ne-au adus împreună.

În egală măsură, am înțeles rolul acuității în profesia noastră, iar astăzi suntem mândri de a fi completat portofoliul expertizei societății cu asistarea clienților noștri pe durata verificării situației fiscale personale, atât în ceea ce privește impozitul pe venit cât și obținerea rezidenței fiscale.

Privind retrospectiv, realizăm astăzi că fiecare dintre cauzele care ne-au fost încredințate a contribuit în mod decisiv și unic la consolidarea locului nostru printre casele de avocatură serioase și performante din România.

Cu aceste gânduri, aducem în fața dumneavoastră reflecția vizuală și conceptuală a personalității noastre, așa cum o resimțim în acest prag de maturitate. Printr-un nou slogan, prin text, culori și compoziție am conturat ceea ce considerăm o imagine coerentă a identității noastre, acordată la realitățile prezentului. Vă invităm cu drag să ne (re)cunoașteți sub o nouă lumină, vizitându-ne pe www.savin.eu.com.

Cu toată puterea științei noastre, de partea dumneavoastră,

Savin și Asociații


Dear partners,

Dear colleagues,

At Savin & Asociații we consider that we represent the sum of the experiences that have shaped our professional advancement. We plead for holistic, in-depth and multidisciplinary causes. We are the advocates of a way of thinking that puts first, above anything else, the people and their needs. This is the lesson that 20 years of expertise in the Romanian legal sphere have taught us and that, from today, we carry on through a new image.

More than clients and legal cases, in two decades of sustained activity we have gathered around us people and stories. With care and attention to detail, we turned their story into our own, and we fought for it with the aplomb and perseverance of the one pursuing his dream. Instead, we received an invaluable gift, able to turn simple professional relationships into partnerships: the trust of our partners.

We owe our professional accomplishments to all the interactions that have determined us to measure our knowledge and refine our skills. Permanently aware of the primal role of context, we have learned to constantly adapt, without leaving behind the values ​​that brought us together.

To the same extent, we have understood the role of acuity in our profession, and today we are proud to have completed the portfolio of our expertise with assisting our clients during the verification of their personal tax situation, both in terms of income tax and fiscal residency.

Looking back, we realize today that each of the causes entrusted to us has contributed decisively and uniquely to the consolidation of our place among the most well-known law firms in Romania.

With these thoughts in mind, we bring before you the visual and conceptual reflection of our personality, as we see it at this threshold of maturity. Through a new slogan, through text, colors and composition we have outlined what we consider a coherent image of our identity, connected to today’s realities. We warmly invite you to get (re)acquainted with us, by visiting us on www.savin.eu.com.

With all the power of our knowledge, by your side,

Savin & Asociații

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here