Noua lege a cadastrului a fost complet rescrisa

Ministerul Dezvoltarii a elaborat proiectul noii legi, care sa inlocuiasca Legea 7/1996, impreuna cu Banca Mondiala, in cadrul acordului aferent celui de-al doilea imprumut pentru dezvoltare de politici (DPL 2).

Modificarile aduse in ultimii 20 de ani Legii cadastrului, care au generat prevederi diferite, multiple trimiteri la texte din cuprinsul sau si dispozitii finale si tranzitorii dificil de interpretat, au determinat Ministerul Dezvoltarii sa elabo­reze un alt proiect de lege, prin care se face o reforma legislativa in domeniu.

Noua lege a cadastrului a fost complet rescrisa si cuprinde 7 titluri (Dispoziţii generale; Cadrul instituţional; Componentele sistemului integrat de cadastru şi de carte funciara; Deschiderea cartilor fun­ciare şi inregistra­rea in sistemul integrat; Procedura de receptie si de inscriere ulterioara deschiderii cartii funciare; Raspundere si sanctiuni; Dispozitii finale si tranzitorii).

Cel mai important element de noutate il reprezinta reglementarea primei inregistrari in sistemul integrat, respectiv intabularea drepturilor reale, notarea posesiei şi intabularea ulterioara a dreptului real si inchiderea vechilor evidente.

Proiectul de lege prevede res­pectarea principiului realitaţii, astfel ca se vor inregistra si constructiile pentru care nu exista documente justificative si se vor mentiona destinatiile si categoriile de folosinta identificate la faţa locului, fara insa a se aduce atingere prevederilor din legile speciale care nu au fost observate la momentul edificarii, respectiv, schimbarii destinaţiei sau categoriei de folosinta”, se arata in nota de fundamentare a proiectului de lege.

Potrivit Titlului IV, Secţiunea 4, prima inregistrare in sistemul integrat se realizeaza pe baza documentelor tehnice ale cadastrului receptionate.

In cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alţi deţinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii lucrarilor sistematice, se va inscrie provizoriu dreptul de proprietate privata in favoarea unitatii administrativ-teritoriale. Dupa curgerea unui termen de 3 ani se prezuma renunţarea la dreptul de proprietate, iar unitatea administrativ-teritoriala va putea proceda conform dispoziţiilor art. 889 alin. (2) C. civ. Persoanele interesate se vor putea prevala de dispoziţiile art. 930 C.civ. privind uzucapiunea extratabulara. Cu toate acestea, oricand inainte de inscrierea dreptului de proprietate dobandit in condiţiile alin. (1), dreptul de proprietate poate fi intabulat la cererea proprietarului, in baza unei documentaţii cadastrale care sa certifice corespondenţa cu imobilul inregistrat in sistemul integrat, avizata de oficiul teritorial, a actului de proprietate, precum şi a certificatului prin care se atesta ca imobilul este inregistrat in evidenţele fiscale pe numele solicitantului”, se arata in proiect.