Notarii publici și cartea funciară

Conferința internațională de carte funciară Camil Negrea: „Cartea funciară în context
european. Perspective în dreptul național și comparat” a reunit, la Cluj, practicieni cu
experiență (notari publici, registratori de carte de funciară, judecători, avocați), precum
și teoreticieni recunoscuți în acest domeniu.

Evenimentul, organizat de Departamentul de drept privat din cadrul Universității Babeș
Bolyai din Cluj, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Institutul Notarial
Român și Institutul național pentru pregătirea și perfecționarea avocaților – centrul teritorial Cluj, pe data de 31 mai a.c., a avut o tematică actuală și extrem de aplicată. Este vorba despre reflectarea elementelor de noutate în materie de carte funciară, a evoluțiilor la nivel european și din țări cu o îndelungată tradiție în materie de carte funciară (Austria și Germania), precum și a problemelor, provocărilor și dificultăților actuale în acest domeniu. Au fost dezbătute teme de interes pentru participanți: notarea posesiei în cartea funciară, intabularea dreptului de proprietate în temeiul accesiunii imobiliare, notarea în cartea funciară a pactului comisoriu, a declarației de rezoluțiune sau de reziliere, etc.

Încrederea în cartea funciară nu poate fi disociată de actele notarilor publici, care asigură prin activitatea desfășurată predictibilitatea, încrederea și siguranța circuitului civil, național și transfrontalier. În acest sens, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, dl. Dumitru Viorel Mănescu a subliniat următoarele, în alocuțiunea de deschidere a conferinței:

Ca notar public, dar și ca președinte al Uniunii Naționale a Notarilor Publici, organizație
reprezentativă a profesiei notariale, sunt total implicat, alături de colegii notari din toată
țara, în implementarea legislației comunitare în domeniile noastre de competență, prin
cooperarea consolidată cu notariatele din statele membre ale Uniunii Europene. În activitatea noastră curentă, suntem angajați în rezolvarea cazurilor cu implicații transfrontaliere, tot mai numeroase în condițiile creșterii mobilității cetățenilor români în Europa și a liberei circulații a capitalurilor, mărfurilor și serviciilor în cadrul Pieței Unice a
Uniunii Europene. Din această perspectivă notarilor publici le revine un rol important în
realizarea publicității imobiliare a actelor, faptelor și a raporturilor juridice care au legătură
cu terenurile și construcțiile, în temeiul atribuțiilor conferite prin lege, atribuții care cuprind
și obligativitatea de a solicita oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară, în numele
părților, îndeplinirea formalităților de publicitate imobiliară a actelor juridice notariale.

Organizatorii și-au propus ca obiectiv stimularea unui dialog real între participanți și lectori,
urmărind prezentarea și dezbaterea unor spețe practice, cu incidență directă în activitatea
profesioniștilor din domeniul dreptului, inclusiv aspecte critice legate de practica instanțelor
în acest domeniu. Interesul și implicarea celor prezenți au demonstrat pe deplin realizarea
obiectivului propus, evenimentul fiind perceput ca un instrument profesional util, o formă
prietenoasă de dialog între notarii, judecătorii, registratorii de carte funciară prezenți la
eveniment.

Sursa: Biroul Comunicare și Relații Publice, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here