Notarii publici aniversează cea de-a XII-a ediție a zilei profesiilor liberale

Pentru cei peste 350 de mii de liber profesioniști din România, printre care și notarii
publici, data de 5 noiembrie are o semnificație aparte. Anual, în această zi este
sărbătorită Ziua Profesiilor Liberale, în semn de recunoaștere a importanței acestora
pentru societate.

Practicanții profesiilor liberale acoperă un spectru larg de domenii de activitate economică,
contribuind la asigurarea a circa 500 de mii de locuri de muncă. Contribuția lor la bunul mers al vieții administrative, politice și economice este recunoscută la nivel național și european ca fiind un catalizator al modernizării și eficientizării administrației publice și serviciilor destinate cetățenilor și consumatorilor.

Referitor la notariatul român, statistica relevă existența a 2500 de notari publici activi și a
circa 10 mii de locuri de muncă create în cadrul organizării activității profesionale a acestora. Punctând importanța acestor practicieni în domeniul dreptului, președintele Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, notar public dr. Dumitru Viorel Mănescu declară că: „Notarii publici sunt recunoscuți ca profesioniști cu un înalt grad de responsabilitate profesională și socială. Investiți cu rolul de gardieni ai interesului public în raporturile dintre particulari, ei răspund atât așteptărilor autorităților statului, cât și așteptărilor clienților, furnizând competent servicii eficace, la timp, și însoțite de toate garanțiile necesare.

Profesia de notar ocupă un loc aparte în galeria profesiilor liberale. Tipul și complexitatea
sarcinilor ce revin spre executare unui notar constituie factori care determină și cerințele
necesar a fi îndeplinite pentru exercitarea profesiei. În ceea ce privește studiile, atât în
România, cât și în celelalte state membre ale Uniunii Europene, profesia de notar este
asimilată domeniului juridic, pentru exercitarea sa fiind necesare studii superioare de natură juridică. Majoritatea statelor europene au la origine concepția latină a ocupației de notar, conform căreia notarii servesc interesul colectiv, având rolul de a facilita procesul de justiție și de a atesta corectitudinea și legalitatea anumitor acte și fapte juridice. Printre statele membre ale Uniunii Europene în care profesia de notar este exercitată conform sistemului de drept latin se numără România, Germania, Belgia, Franța, Italia, Grecia, Luxemburg, Olanda, Austria, Spania, Malta, Portugalia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia, Slovenia, Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Bulgaria, rezultând astfel un total de 22 de state dintre cele 27 membre ale Uniunii Europene care funcționează conform acestui sistem.

Principala definiție a profesiilor liberale uzitată la nivelul Uniunii Europene a fost formulată,
în anul 2001, de către Curtea Europeană de Justiție: „(…) activități cu un caracter profund
intelectual, ce necesită un nivel ridicat de calificare și, de regulă, sunt subiectul unor
reglementări profesionale clare și stricte. În practicarea unei astfel de profesii, componenta
personală a prestatorului are o importanță specială, iar independența acestuia constituie o
condiție pentru desfășurarea în condiții optime și echitabile a activității.

În Uniunea Europeană statistica menționează existența a circa 47 de milioane de liber profesioniști. Numitorul comun al profesiilor liberale îl reprezintă esența specificului lor, respectiv servirea interesului public, acestea fiind guvernate de un set de valori comune, definite de către Consiliul European al Profesiilor Liberale (CEPLIS 2007) astfel: confidențialitate, participarea la formarea profesională continuă, independență și imparțialitate, onestitate și integritate, supravegherea personalului de sprijin, respectarea codurilor de practică și bună conduită, asigurarea de răspundere civilă profesională, evitarea conflictelor cu convingerile morale sau religioase.

Sursa: Biroul Comunicare Uniunea Națională a Notarilor Publici din România

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here