Niculeasa Law Office, decizie de referinta la CCR: Contribuabilii trebuie sa primeasca dobanda pentru sumele platite nejustificat, de la data platii

Cetatenii care platesc in mod nejustificat anumite sume la stat trebuie sa primeasca, la restituirea sumei, dobanda aferenta intregii perioade de retinere, contrar actualelor prevederi din Codul de procedura fiscala, arata o decizie de marti a Curtii Constitutionale a Romaniei, obtinuta de avocatii de la Niculeasa Law Office.

Plenul Curtii Constitutionale a luat in dezbatere, marti, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului 124 alineatul 1 raportate la cele ale articolului 70 din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala conform carora „pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobanda din ziua urmatoare expirarii termenului prevazut la art.117 alin.(2) si (21) sau la art. 70, dupa caz, pana la data stingerii prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege. Acordarea dobanzilor se face la cererea contribuabililor”.

Potrivit articolului 70 alineatul 1 din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala „cererile depuse de catre contribuabil potrivit prezentului cod se solutioneaza de catre organul fiscal in termen de 45 de zile de la inregistrare„. In alineatul 2 al aceluiasi articol se precizeaza ca „in situatiile in care, pentru solutionarea cererii, sunt necesare informatii suplimentare relevante pentru luarea deciziei, acest termen se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data solicitarii si data primirii informatiilor solicitate„.

In urma deliberarilor, cu unanimitate de voturi, Curtea Constitutionala admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile articolului 124 alineatul 1, raportate la cele ale articolul 70 din Ordonanta Guvernului 92/2003 privind Codul de procedura fiscala sunt neconstitutionale.

Curtea a retinut ca normele criticate genereaza imbogatirea fara justa cauza a statului in detrimentul patrimoniului contribuabilului ca urmare a imposibilitatii folosirii sumei de bani perceputa nelegal si privarea persoanei de o despagubire adecvata pentru pierderea suferita prin plata respectivei sume. Aceasta pierdere este direct proportionala cu durata indisponibilizarii sumei platite fara temei juridic pe perioada cuprinsa intre data platii sumei nedatorate si data restituirii acesteia si are drept consecinta incalcarea dreptului de proprietate al contribuabilului, consacrat de art. 44 din Constitutie„, arata un comunicat de presa al Curtii Constitutionale.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie- Sectia de contencios administrativ si fiscal. Argumentatiile retinute in motivarea solutiei pronuntate de Curtea Constitutionala vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial.

marian.floranescu@lhm.ro