Avocatul Nicu Tiberius, primul Secretar al Consiliului Baroului Bucuresti

Consiliul Baroului Bucuresti a instituit, printr-o hotarare recenta, calitatea de Secretar al forului reprezentativ. Primul mandat in aceasta functie i-a fost acordat consilierului Nicu Tiberius (foto).

Potrivit Hotararii respective, functia de Secretar al Consiliului Baroului a fost instituita “avand in vedere necesitatea eficientizarii sedintelor Consiliului”, precum si “in scopul asigurarii permanentei intre sedintele de consiliu si pentru buna desfasurare a activitatii Consiliului.

Conform articolului 3 din Hotarare, Secretarul Consiliului are urmatoarele atributii:

– asigura colaborarea intre resorturile de activitate ale Consiliului;

– verifica si supune aprobarii decanului ordinea de zi a sedintelor de consiliu;

– impreuna cu Seful de Compartiment Secretariat-Cancelarie face propuneri privind modul de solutionare a problemelor aflate pe ordinea de zi;

– apostileaza lucrarile sedintei cu solutia rezultata in cadrul sedintei;

– urmareste aducerea la indeplinire a hotararilor luate de Consiliu.