MONITORIZAREA CLIENȚILOR. BASICS

Afacerile presupun în general existența unui complex de raporturi juridice, care se încheie atât cu furnizorii, cât și cu clienții. Fiecare raport juridic este important pentru a asigura funcționarea companiei, dar și realizarea de profit.

Fiecare companie are un furnizor mai important sau după caz, un client mai important, iar dispariția sa intempestivă ar provoca dificultăți, uneori majore afacerii.

Cunoașterea furnizorilor sau clienților contribuie la menținerea stabilității afacerii, care astfel se poate dezvolta și realiza profitul scontat.

Întrucât cunoașterea personală a unui asociat sau administrator de cele mai multe ori este insuficientă, se impune monitorizarea companiilor de interes, fie ei clienți, fie furnizori.

Monitorizarea presupune verificarea continuă a modificărilor din structura companiei monitorizate, referitoare la asociați, administratori, capital social, sedii sau puncte de lucru ori chiar obiect de activitate.

Totodată serviciul menționat verifică continuu portalul instanțelor de judecată și astfel apar informații în timp real despre problemele juridice pe care le are compania monitorizată ori conflictele pe care le are cu alți clienți sau furnizori.

În același timp, este monitorizat buletinul procedurilor de insolvență și ANAF, astfel încât aflăm aproape imediat dacă societatea monitorizată are probleme financiare.

Monitorizarea societăților presupune deci livrarea de către un program specializat a unor informații despre societatea monitorizată, informații care mai apoi trebuie analizate, astfel încât să ofere informații corecte asupra situației firmei ori riscurile care le implică colaborarea cu respectiva societate.

Analiza respectivă presupune cunoașterea elementelor cu un impact semnificativ asupra activității societății și influențează deciziile propriei societăți în raport cu clientul sau furnizorul monitorizat.

Spre exemplu, un client monitorizat, care are probleme financiare sau multe litigii cu proprii săi clienți ori furnizori nu poate fi creditat comercial cu sume mari, iar analiza situației neîncasărilor trebuie urmărită cu prioritate.

Totodată un client sau furnizor cu datorii mari la ANAF ori cu incidente de plată este susceptibil de risc, astfel încât deciziile propriei companii sunt adaptate riscului la care este expus ca urmare a situației clientului sau furnizorului.

De asemenea modificarea structurii unei societăți poate contribui la adaptarea deciziilor, având în vedere că unele companii depind de o anumită persoană, fie el administrator sau asociat.

Avantajele monitorizării partenerilor de afaceri prin intermediul unei societăți de avocați sunt reprezentate de profesionalismul filtrării rezultatelor monitorizate, în sensul că se beneficiază de informații practice care contribuie la luarea rapidă și din timp a deciziilor menite să protejeze afacerea de dificultăți care pot apărea.

Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați, www.gociuavocati.ro, oferă servicii de monitorizare a companiilor, livrate cu explicații practice asupra consecințelor pe care le poate produce modificarea identificată, fie ca serviciu de sine stătător, fie parte a departamentului juridic extern.


Material oferite de către: Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați