Modificari legislative privind modificarea si completarea unor acte normative ce vizeaza societatile

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 519/13 iulie 2015 a fost publicata Legea numarul 152/18 iunie 2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul inregistrarii in Registrul Comertului (denumita in continuare „Legea nr. 152”).

Autor: Laurentiu Asaftei (foto), Legal Adviser – Duncea, Stefanescu & Associates

Noile modificari legislative vizeaza situatiile in care poate fi pronuntata dizolvarea unei societati, dar si un nou element suplimentar de identificare a societatilor in Registrul Comertului.

Astfel, Legea numarul nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31”) va fi modificata dupa cum urmeaza:
(i) in situatia in care exista o ipoteca legal constituita asupra actiunilor sau partilor sociale, aceasta poate fi executata potrivit legii. In acest sens, organele de control ale societatii sunt obligate sa puna la dispozitia creditorului ipotecar sau a organului de executare, la cererea acestora din urma, situatiile financiare si orice alte inscrisuri sau informatii necesare evaluarii actiunilor sau partilor sociale, precum si sa faciliteze preluarea acestora. Aceasta prevedere nu este aplicabila ipotecilor asupra partilor sociale legal constituite anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 152.

(ii) Articolul 237, alineatul (1) din Legea nr. 31 cu privire la dizolvarea unei societati se modifica si va avea o noua formulare, dupa cum urmeaza:
La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) actionarii/asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut ori resedinta cunoscuta;
c) nu mai sunt indeplinite conditiile referitoare la sediul social, inclusiv ca urmare a expirarii duratei actului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social ori transferului dreptului de folosinta sau proprietate asupra spatiului cu destinatie de sediu social;
d) a incetat activitatea societatii sau nu a fost reluata activitatea dupa perioada de inactivitate temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului, perioada care nu poate depasi 3 ani de la data inscrierii in registrul comertului;
e) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii;
f) societatea nu si-a depus situatiile financiare anuale, si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, daca perioada de intarziere depaseste 60 de zile lucratoare;
g) societatea nu si-a depus la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termenul prevazut de lege, declaratia ca nu a desfasurat activitate de la constituire, daca perioada de intarziere depaseste 60 de zile lucratoare
.”

Elementul de noutate este reprezentat de prevederile literelor f) si g) de mai sus, care stabilesc in sarcina tribunalului posibilitatea ca, la cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului Comertului, sa poata dispune dizolvarea societatilor care nu isi depun situatiile financiare anuale, si dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate, precum si raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor, in termenul prevazut de lege, doar daca acest termen este depasit cu mai mult de 60 de zile lucratoare.

Totodata, au fost inclusi si asociatii societatilor in enumerarea privind dizolvarea unei societati in situatia in care acestia, precum si actionarii au disparut sau nu au domiciliul/resedinta cunoscuta.

In situatia ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in lichidare, potrivit prevederilor Legii nr. 31.

Alte modificari introduse prin Lege fac referire la:
(i) perioada maxima in care trebuie finalizata procedura de lichidare a unei societati, calculata de la data depunerii mentiunii de dizolvare si raspunderea asociatilor/actionarilor in situatia lichidarii societatii;
(ii) obligatiile persoanelor juridice romane care deschid sucursale in strainatate;
(iii) obligatiile persoanelor juridice straine care deschid una sau mai multe sucursale in Romania;
(iv) posibilitatea creditorilor de a popri, pe timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare, sau pot sechestra si vinde actiunile sau partile sociale ale debitorului lor;
(v) obligatiile profesionistilor in cazul fuziunilor transfrontaliere.

Prevederile enuntate mai sus intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii Legii nr. 152 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

O alta modificare importanta este reprezentata de inregistrarea registrului central al comertului precum si a registrelor comertului tinute de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, intr-un sistem european in care vor fi cuprinse registrele comertului din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv sistemul de interconectare a registrelor comertului.

In acest sens, pentru identificarea in sistemul european:
(i) persoanele fizice si juridice inregistrate in registrul comertului din Romania vor avea si un identificator unic la nivel european (EUID);
(ii) persoanele juridice si fizice vor primi, dupa caz, la inmatriculare/inregistrare in registrul comertului din Romania identificatorul unic la nivel european (EUID), dar si alte date stabilite prin ordinul ministrului justitiei.

Aceste prevederi sunt aplicabile incepand cu data de 7 iulie 2017.