Modificări legislative privind infracțiunile rutiere prevăzute de art. 335 și art. 336 Cod Penal

Autor: Av. Costin Olteanu, Junior Associate GMCID

Prin Legea nr. 172/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri și alte substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive din data 31.05.2024, a fost înăsprit, printre altele și regimul sancționator pentru infracțiunile rutiere prevăzute de Codul penal.

Modificările legislative au fost publicate în Monitorul Oficial la data de 31.05.2024, astfel că au intrat în vigoare și au devenit obligatorii din data de 03.06.2024.

Un prim aspect de noutate adus de această modificare este adăugarea la art. 66 din Codul penal a alin. 11 care reglementează posibilitatea instanței de judecată de a dispune o pedeapsă complementară constând în interzicerea dreptului de a mai conduce anumite categorii de vehicule de la 1 an până la un maxim de 10 ani. În forma anterioară, Codul penal prevedea pentru aceasta un maximum de până la 5 ani.

Un alt element nou introdus prin această modificare este imposibilitatea dispunerii amânării aplicării pedepsei în cazul infracțiunilor prevăzute de art. 335 și 336 din Codul penal. Astfel, la art. 83 Cod penal a fost adăugat alin. 21 care precizează expres că nu se poate dispune amânarea pedepsei în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 335 şi 336 din Codul penal.

De menționat este faptul că judecătorul va putea în continuare să dispună suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Această măsură nu se va dispune totuși în situația în care, ca urmare a conducerii fără permis de conducere sau sub influența alcoolului sau a altor substanțe, s-a produs decesul unei persoane, aspect introdus prin Legea nr. 213/2023.

Ultima actualizare adusă Codului penal prin Legea nr.172/2024 prevede și modificarea art. 336, în sensul că a fost înlăturată posibilitatea stabilirii pedepsei alternative constând în amendă astfel încât, în noua reglementare, singura pedeapsă care poate fi stabilită este cea cu închisoarea.

Un element de noutate al acestei dispoziții constă în obligația organului judiciar de a se stabili alături de pedeapsa principală, pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi.

În concluzie, pentru judecătorul care soluționează cauza, devine obligatorie aplicarea pedepsei cu închisoarea cu precizarea că executarea pedepsei poate fi în continuare suspendată sub supraveghere.

Cu toate cele precizate, aceste modificări trebuie privite cu luarea în considerare a principiului aplicării legii penale mai favorabile. În acest sens, o persoană care a săvârșit o infracțiune căreia i-au fost aduse modificări, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 172/2024, beneficiază de aplicarea legii penale mai favorabile. În concret, persoanei vinovate i se va aplica, la momentul pronunțării unei hotărâri definitive, una dintre legile care s-au succedat în timp și care conține prevederi mai favorabile, fie în sensul amânării executării pedepsei, fie în sensul aplicării pedepsei amenzii penale.

În schimb, persoana care a săvârșit una dintre infracțiunile anterior prezentate, ulterior momentului intrării in vigoare a Legii nr. 172/2024, nu va avea posibilitatea stabilirii unei legi mai favorabile, acesteia urmând a i se aplica prevederile noii legi, în virtutea principiului activității legii penale.