Suciu Popa: Modificari importante privind functionarea pietei energiei

Autori: Noemi Siman (Managing Associate Suciu Popa), Radu Petroi (Senior Associate Suciu Popa)


Modificari importante privind functionarea pietei energiei au fost trimise ieri spre promulgare Presedintelui Romaniei

Prin Legea de aprobare a OUG nr. 119/2022 adoptata recent, Parlamentul a modificat substantial sistemul de plafonare a preturilor energiei electrice si gazelor naturale aplicabile clientilor finali precum si modalitatea aplicarii Contributiei la Fondul de Tranzitie Energetica.

I. Mecanismul de plafonare preturilor energie electrice si gazelor naturale si de compensare a furnizorilor 

  • Aplicarea mecanismul de plafonare a preturilor la clientii finali se prelungeste pana la 31 martie 2025, fiind totodata extinse categoriile de clienti carora li se vor aplica tarifele plafonate(autoritatile si institutiile publice locale, operatorii serviciilor de utilitati publice, locasuri de cult etc.).
  • Se introduce un plafon generic de 1,3 lei/MWh pentru energie electrica, care se va aplica tuturor celorlalti consumatori casnici si noncasnici (e.g. marii consumatori industriali) care nu se incadreaza in celelalte categorii supuse plafonarii;
  • Procedura de compensare a furnizorilor este accelerata, astfel ca 40% din sumele solicitate prin cererea de decontare se vor plati in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de decontare, diferenta de plata urmand a se realiza potrivit mecanismul existent;
  • Se urmareste (aparent)clarificarea faptului ca limita de 1.300 lei/MWh pana la care se vor compensa costurile de achizitie ale furnizorilor de energie electrica nu se aplica in cazul clientilor finali preluati in regim de ultima instanta.

II. Contributia la Fondul de Tranzitie Energetica 

  • Obligatia de plata a Contributiei la Fondul de Tranzitie Energetica („Contributia”) este extinsa pana la 31 martie 2025, urmand a se aplica si pentru o noua categorie de entitati respectiv, partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producatorilor de energie electrica;
  • Formula speciala a Contributiei aplicabila pentru tranzactii de vanzare de energie electrica la export sau livrare intracomunitara de pe teritoriul Romaniei este eliminata, urmand a se aplica o formula unica, atat pentru tranzactiile interne cat si pentru export;
  • Exceptarea de la plata Contributiei se va aplica tuturor capacitatilor de productie puse in functiune dupa data de 1 aprilie 2022 (iar nu doar celor puse in functiune dupa 1 septembrie);
  • Oblligatia de plata a Contributiei se va aplica, incepand cu 1 septembrie 2022, si pentru partenerii din contractele financiare de asigurare a riscurilor (contracte de hedging) ai producatorilor de energie electrica;
  •   Metodologia de calculul a Contributiei sufera schimbari semnificative:

o    in cazul producatorilor si a entitatilor agregate de productie a energie electrice: veniturile lunare care vor avute in vedere pentru calcul Contributiei vor fi exclusiv cele obtinute din vanzarea de energia electrica din productia proprie. Pe de alta parte cheltuielile cu dezechilibrele vor fi limitate la 5% din valoarea energiei cu livrare fizica din productia proprie, fiind recunoscute, cu titlu de noutate, si cheltuielile din contractele de hedging.

o    in cazul traderilor sau furnizorilor cu activitati de trading de energie de energie electrica si gaze naturale, la determinarea cantitatilor in functie de care se calculeaza aplica Contributia, NU vor mai fi luate in considerare cantitatile provenite din import si/sau din spatiul intracomunitar, la prima tranzactionare;

o    in cazul veniturilor realizate de entitati rezident/nerezident, aferente produselor de acoperire a riscurilor de piata pe termen lung, Contributia se va retine prin stopaj la sursa si se va plati de catre producatorii de energie electrica si entitatile agregate de producere a energiei electrice, fiind determinata ca diferenta intre pretul variabil a electricitatii conform contractului de hedging si suma de 450 lei,  raportat la cantitatea de electricitate aferenta lunii de decontare conform contract hedging.

III. Obligatiile de vanzare aplicabile producatorilor de gaze naturale 

  • Obligatia producatorilor de gaze naturale care desfasoara atat activitati de extractie onshore si/sau offshore de a vinde gazele naturale cu pretul de 150 lei/MWh catre anumiti clienti reglementati se extinde pana la 31 martie 2025, urmand a se aplica inclusiv fata de operatorul de transport si operatorii sistemelor de distributie a gazelor naturale, in vederea asigurarii consumului tehnologic al acestora;

IV. Alte modificari– includ extinderea pana la 31 martie 2025 a procedurii de recunoastere a costurilor suplimentare suportate de distribuitorii de energie electrica si gaze naturale in vederea acoperirii consumului propriu tehnologic, precum si reducerea limitelor de pedeapsa in cazul nerespectarii de catre furnizorii de energie electrica si gaze naturale a obligatiei de citire a indexului aparatelor de masurare ale clientilor casnici la intervale de 3 luni.

In masura in care Presedintele Romaniei nu va formula o cerere de reexaminare sau o exceptie de neconstitutionaltiate, modificarile descrise anterior ar putea intra in vigoare in zilele urmatoare.