Modificari ale legislatiei romanesti in domeniul protectiei consumatorilor

Ordonanta nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protectiei consumatorilor („Ordonanta 37/2015“) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 654 din 28 august 2015 si va intra in vigoare la data de 7 septembrie 2015.

Aceasta modifica Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor („Legea Protectiei Consumatorilor“) si Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor („Legea 363/2007“).

„Scopul acestor modificari este de a armoniza legislatia care priveste reglementarea practicilor comerciale incorecte. Practicile comerciale incorecte sunt reglementate prin Legea 363/2007, care include o definitie a acestor practici, diferita de cea prevazuta de Legea Protectiei Consumatorilor. Existenta a 2 (doua) definitii diferite pentru aceeasi notiune a creat dificultati anterior in aplicarea prevederilor legale privind practicile comerciale incorecte”, declara Alexandru Campean (foto articol), avocat senior al Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG.

Modificari aduse Legii Protectiei Consumatorilor:

– Definitia termenului „declaratie de conformitate“ se modifica, in sensul ca acum se refera doar la declaratia data de un producator, pe propria raspundere, privind conformitatea unui produs cu cerintele legislatiei aplicabile[1]; si

– Definitia termenului „practici comerciale abuzive si/sau incorecte“ este eliminata.

Modificarile ale Legii 363/2007:

– art. 4, alin. 1 se modifica intr-o mica masura, clarificand faptul ca conditiile prevazute la lit. a) si b) ale aceluiasi articol trebuie indeplinite cumulativ pentru ca o practica comerciala sa fie calificata drept incorecta[2];

– utilizarea de catre comercianti a unor practici comerciale incorecte in general (astfel cum au fost definite la art. 4, alin. 1 si 2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei (aproximativ 440 EUR) la 100.000 lei (aproximativ 22.200 EUR). Anterior, conform Legii 363/2007, doar utilizarea practicilor comerciale inselatoare si agresive (care reprezinta o categorie speciala de practici comerciale incorecte) era considerata contraventie si sanctionata ca atare;

– sanctiunea prevazuta pentru utilizarea oricaror practici comerciale inselatoare specifice enumerate in Anexa 1 la Legea 363/2007 vor fi de asemenea aplicabile utilizarii altor practici comerciale inselatoare, care intra sub incidenta definitiei generale prevazute de articolele 6 si 7 din Legea 363/2007; si

– sanctiunea prevazuta pentru utilizarea oricaror practici comerciale agresive specifice enumerate in Anexa 1 la Legea 363/2007 vor fi de asemenea aplicabile utilizarii altor practici comerciale inselatoare, care intra sub incidenta definitiei generale prevazute de articolele 8 si 9 din Legea 363/2007.

[1] Anterior modificarilor aduse de Ordonanta 37/2015, declaratia de conformitate era definita drept declaratia data de un producator sau furnizor, pe propria raspundere, privind faptul ca un produs sau serviciu respecta o anumita norma tehnica.

[2] O practica comerciala este considerata incorecta in cazul in care urmatoarele conditii sunt indeplinite cumulativ: (i) este contrara cerintelor diligentei profesionale; si (ii) deformeaza sau este susceptibila sa deformeze in mod esential comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau caruia i se adreseaza ori al membrului mediu al unui grup, atunci cand o practica comerciala este adresata unui anumit grup de consumatori.