Modificarea Noului Cod Fiscal si a Noului Cod de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 817/3.11.2015 a fost publicata OUG nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (OUG nr. 50/2015).

Autor: Ioana Sarbu (foto articol), Partner, Tax Advisory – Duncea, Stefanescu & Asociatii

  1. Principalele modificari aduse Noului Cod Fiscal (Legea nr. 227/2015) sunt urmatoarele:

Titlul II – Impozitul pe profit
– cota de impozit pe dividende, prevazuta de art. 43 – Impozitul pe dividende, este de 5%.

Titlul III – Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
– plafonul de incadrare in acest sistem este majorat la 100.000 EURO;
– este introdus un sistem diferentiat de cote de impozitare in functie de numarul de salariati. Noile cote sunt cuprinse intre 1% si 3%.

Titlul IV – Impozitul pe venit
– pentru veniturile sub forma de dividende, inclusiv castigul obtinut ca urmare a detinerii de titluri de participare definite de legislatia in materie la organisme de plasament colectiv, cota de impozit este de 5%.
Cota de impozit de 5% se aplica asupra veniturilor din dividende distribuite incepand cu data de 1 ianuarie 2016.

Titlul VI – Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
– cota de impozit pentru dividendele obtinute de persoane nerezidente din Romania este de 5%.

Titlul VII – TVA
– aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.

Titlul IX – Impozite si taxe locale
– 31 martie 2016 este noul termen pentru depunerea declaratiilor privind cladirile proprietatea persoanelor fizice cu destinatie nerezidentiala sau mixta, respectiv cladirile proprietatea persoanelor juridice; declaratiilor privind mijloacele de transport radiate din circulatie si detinute de persoane fizice si juridice.

  1. Principalele modificari aduse Noului Cod de procedura fiscala (Legea nr. 207/2015) sunt urmatoarele: 

A fost reformulat textul art. 167 alin. (12) astfel incat, in noua sa forma, acesta sa fie corelat cu prevederile Codului fiscal referitoare la suma negativa de TVA aferenta perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolventei;

Sunt aduse o serie de completari Dispozitiilor tranzitorii si finale cuprinse in cadrul Titlului XII din Noul Cod de procedura fiscala, astfel:
– prevederile referitoare la exercitarea dreptului de apreciere (art. 6), limba oficiala in administratia fiscala (art. 8), interpretarea legii (art. 13), decizia de impunere provizorie (art. 133) se aplica si procedurilor de administrare in derulare la data de 1 ianuarie 2016;
– cauzele de intrerupere sau suspendare a termenului de prescriptie se supun legii in vigoare la data la care acestea au intervenit; etc.

Prevederile OUG nr. 50/2015 intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2016.