Modificare legislativa privind repausul saptamanal

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 316 din 8 mai 2015 a fost publicata Legea nr. 97/2015 pentru modificarea articolului 137, alineatul (1) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Autori: Av. Adriana Duncea, Co-Managing Partner, Av. Cosmin Stefanescu, Co-Managing Partner – Duncea, Stefanescu si Asociatii

Textul legal vizeaza modificarea prevederilor privind perioada si modul de acordare a repausului saptamanal. Conform expunerii de motive formulate de initiatorii proiectului de lege, prin modificarea art. 137, alin. (1) din Codul Muncii se urmareste eliminarea oricarui echivoc in ceea ce priveste modul de acordare a repausului saptamanal.

Astfel, raportat la vechea reglementare a art. 137, alin. (1) din Codul Muncii, legiuitorul a inlocuit sintagma “se acorda in doua zile consecutive” cu sintagma “este de 48 de ore consecutive”.

Drept urmare, noua formulare a alineatului (1) al art. 137 din Codul Muncii este: „Repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica.

Noua dispozitie a intrat in vigoare la 11 mai 2015.