Ministerul Justitiei a aprobat forma de lucru a Protocolului ce va fi incheiat cu UNBR. Documentul integral

Ministerul Justitiei a agreat, joi, 7 mai 2015, forma de lucru a Protocolului ce urmeaza a fi incheiat intre institutie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR), potrivit unui anunt publicat pe site-ul Baroului Bucuresti. Astfel, in momentul de fata, tot ce mai au de facut cele doua parti este sa semneze Protocolul respectiv.

Decanul Baroului Bucuresti (Ion Ilie-Iordachescu, n.r.) a participat azi, 07.05.2015, alaturi de Decanul Baroului Vrancea, av. Ioan Ioanovici, la intalnirea de lucru de la Ministerul Justitiei cu domnul Secretar de Stat Liviu Stancu. Decanul Baroului Bucuresti a solicitat urgentarea procedurii de semnare a Noului Protocol ce urmeaza a fi incheiat intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania si Ministerul Justitiei. Ministerul Justitiei, prin reprezentantul sau, a agreat forma de lucru a Protocolului conform adresei sale din 10 martie 2015”, precizeaza sursa citata.

Redam mai jos, integral, proiectul Protocolului ce va fi incheiat intre Ministerul Justitiei si UNBR.

“PROIECT PROTOCOL     

privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala.

Avand in vedere dispozitiile art. 37, ale art. 38 alin. (3) lit. c) si ale art. 50 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr, 723 din 24 octombrie 2008,

Tinand seama de prevederile art. 72, ale art. 74, ale art. 82-85 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Avand in vedere dispozitiile art. 40 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013,

Avand in vedere dispozitiile art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 443 din 29 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 170 din Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania incheie prezentul protocol

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1. – Prin prezentul protocol se stabilesc cuantumul si modalitatea de plata a:

a) onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile avocatiale de asistenta judiciara si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu atributii jurisdictionale, in materie penala, in materie civila, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, in procedurile de cooperare judiciara internationala in materie penala;

b) onorariilor cuvenite avocatilor pentru  prestatiile de asistenta avocatiala extrajudiciara, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar;

c) onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile de asistenta judiciara si reprezentare in cauzele privind accesul international la justitie in materie civila, inclusiv in ceea ce priveste aplicarea Conventiei privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, incheiata la New York la 20 iunie 1956, la care Romania a aderat prin Legea nr.26/1991, a Legii nr.36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere si a Legii nr.369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25  octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr.100/1992, republicata;

d) onorariilor cuvenite avocatilor pentru prestatiile extrajudiciare si /sau de asistenta judiciara si reprezentare in cauzele in care legi speciale prevad acest drept (referitoare la drepturile recunoscute prin lege pentru situatiile impuse de statutul de azilanti, persoane cu dizabilitati, revolutionari etc.) sau in care prevederile conventiilor la care Romania este parte, impun acest lucru.

Capitolul II

Onorarii pentru furnizarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a prestatiilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara.

Art. 2. – (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocatilor pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti sau a altor autoritati cu atributii jurisdictionale sunt urmatoarele:

– procese si cereri al caror obiect este neevaluabil in bani, precum si procese si cereri in materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei si a minorilor:

a) pentru cererile privind incuviintarea purtarii numelui, 195 lei;

b) pentru cererile privind impartirea provizorie a locuintei sau stabilirea domiciliului minorului, 195 lei;

c) pentru cererile privind acordarea personalitatii juridice, autorizarea functionarii si inregistrarea asociatiilor si fundatiilor, 325 lei;

d) pentru cererile privind exercitarea autoritatii parintesti asupra minorului, 390 lei;

e) pentru cererile privind obligatia de intretinere, 390 lei;

f) pentru cererile privind instituirea tutelei sau curatelei, 390 lei;

g) pentru cererile privind punerea sub interdictie, 390 lei;

h) pentru cererile privind plasamentul sau orice alta masura de protectie a minorului, 390 lei;

i) pentru cererile de divort, cand se solicita si exercitarea autoritatii parintesti privind copii minori, 520 lei;

j) pentru actiunile in stabilirea paternitatii, actiunile in contestarea recunoasterii paternitatii si actiunile in tagaduirea paternitatii, 390 lei;

k) pentru cererile pentru incuviintarea, nulitatea sau desfacerea adoptiei, 390 lei;

l) pentru procesele si cererile in litigiile cu profesionisti, al caror obiect este neevaluabil in bani, 390 lei;

m) pentru orice alte procese si cereri al caror obiect este neevaluabil in bani, precum si pentru orice alte procese si cereri in materia raporturilor de familie, pentru ocrotirea persoanei si a minorilor, 260 lei;

n) pentru asigurarea prestatiilor extrajudiciare si/sau de asistenta judiciara si reprezentare in cauzele in care legi speciale prevad acest drept sau in care prevederile conventiilor la care Romania este parte, impun acest lucru, 300 lei.

– procese si cereri al caror obiect este evaluabil in bani:

a) pentru cererile privind ordonanta de plata, 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

b) pentru actiunile privind cererea cu valoare redusa, 390 lei;

c) pentru procesele si cererile in materia restituirii proprietatilor imobiliare, formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 si a altor dispozitii legale aplicabile in materie, 390 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

d) pentru actiunile in revendicare, 390 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

e) pentru orice alte procese si cereri cu caracter patrimonial, indiferent de tipul litigiului 260 lei plus 0,5% din valoarea obiectului litigiului, dar nu mai mult de 650 lei;

f). pentru procesele si cererile in materia contenciosului administrativ, 390 lei;

g). pentru procesele si cererile in materie de asigurari sociale, 390 lei;

h). pentru procesele si cererile in materie de proprietate intelectuala si proprietate industriala, 390 lei plus 0.5% din valoarea solicitata, dar nu mai mult de 650 lei.

(2)  In cazul in care avocatul nu asigura asistenta sau reprezentarea partii, onorariul cuvenit pentru redactarea cererii de chemare in judecata, a raspunsului la adresa de regularizare a cererii de chemare in judecata, a intampinarii sau a raspunsului la intampinare, respectiv a cererii de chemare in garantie, reconventionala, de interventie, de aratare a titularului dreptului sau a cererilor motivate de exercitare a cailor de atac prevazute de lege, nu poate depasi 50% din cuantumul onorariului stabilit potrivit alin. (1), indiferent de numarul prestatiilor.

(3) Onorariile prevazute la alin. (1) se acorda o singura data in cursul judecatii, dar, separat, pentru fiecare grad de jurisdictie.

(4) Pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare in caile de atac prevazute de lege, cuantumul onorariului cuvenit avocatului se stabileste in aceleasi limite prevazute la alin. (1), pentru asistenta judiciara si/sau reprezentarea in fata instantei judecatoresti care a solutionat cauza in fond in prima instanta.

Art. 3. – Onorariile care se cuvin avocatilor pentru asistenta extrajudiciara acordata in cadrul sistemului de ajutor public judiciar sunt urmatoarele:

a) pentru acordarea de consultatii juridice, 195 lei;

b) pentru formularea plangerilor prealabile in cadrul procedurii contenciosului administrativ si a contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale, 195 lei;

c) pentru formularea de cereri, petitii si sesizari in materie de asigurari sociale, 195 lei;

d) pentru formularea altor cereri, petitii si sesizari, 130 lei;

e) pentru asistenta judiciara acordata la dobandirea sau redobandirea cetateniei romane, 195 lei;

f) pentru asistenta judiciara acordata victimei violentei in familie, 130 lei;

g) pentru asistenta judiciara a refugiatilor si a azilantilor,  130 lei;

h) pentru reprezentarea in fata comisiilor prevazute de Legea fondului funciar nr. 18/1991 si Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, precum si in fata altor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, 130 lei.

Art.4 (1) Valoarea provizorie a onorariului cuvenit pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare in fata instantelor judecatoresti se stabileste, in limitele prevazute la art. 2, prin incheierea prin care instanta incuviinteaza acordarea ajutorului public judiciar. Referatul care atesta prestatia avocatiala efectiva si onorariul definitiv cuvenit avocatului, se confirma de catre instanta care a incuviintat acordarea ajutorului public judiciar.

(2) Plata onorariilor cuvenite pentru prestarea serviciilor de asistenta extrajudiciara se aproba de consiliul baroului prin decan sau persoana desemnata de consiliul baroului, in limitele prevazute la art. 3.

Capitolul III

Onorarii  pentru asigurarea activitatilor de asistenta judiciara in materie penala

Art. 5 (1) Valorile onorariilor care se cuvin avocatilor pentru acordarea asistentei juridice a suspectului, inculpatului sau a condamnatului cand aceasta este obligatorie sau in situatia in care organul de urmarire penala sau instanta apreciaza ca suspectul, inculpatul, persoana vatamata, partea civila sau partea responsabila civilmente nu si-ar putea face singura apararea, precum si in alte cazuri prevazute de lege in care se impune desemnarea unui avocat din oficiu sunt urmatoarele:

a) 260 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale, 260 lei in cadrul procedurii in camera preliminara – si  260 lei in cursul judecatii , separat pe fiecare faza procesuala;

b) 360 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale, 330 lei  in cadrul procedurii in camera preliminara – si  360 lei, in cursul judecatii –atunci cand cel putin doua persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;

c) 470 lei pentru fiecare suspect sau inculpat, asistat in cursul urmaririi penale, 230 lei in cadrul procedurii in camera preliminara – si 520 lei, in cursul judecatii –atunci cand cel putin cinci persoane au calitatea de suspect sau inculpat in cauza;

d) 195 lei pentru asistenta judiciara sau reprezentarea in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii a persoanei vatamate, partii civile sau partii responsabile civilmente. Acest onorariu se acorda cumulat pentru fiecare persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente, in cazul in care una sau mai multe persoane au calitatea de persoana vatamata, parte civila sau parte responsabila civilmente. Atunci cand in cauza exista mai mult de cinci astfel de parti cu aceeasi calitate instanta trebuie sa acorde un onorariu cumulat, in mod rezonabil, in functie de complexitatea cauzei, aceasta neputand fi mai mare de 10000 lei, indiferent de numarul persoanelor reprezentate sau asistate; (5 parti*195lei/parte=975 lei, peste 6  parti – 975 lei+10 lei pentru fiecare parte, spre ex. pentru 1000 parti 975 lei+995 parti*10 lei=10.925 lei);

e) 260 lei pentru asistenta judiciara  acordata in caile extraordinare de atac (contestatie in anulare, recursul in casatie, revizuire, redeschidere proces penal (conform Titlul III, Cap. V din N.C.P.P.);

f) 130 lei pentru asistenta judiciara acordata in cazul cererii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, a contestatiei la executare, a cererilor de intrerupere sau amanare a executarii pedepsei inchisorii sau detentiunii pe viata;

g) 230 lei pentru asistenta judiciara in procedura de incheiere a acordului de recunoastere a vinovatiei (art.480, 484, N.C.P.P.);

h) 130 lei pentru asistenta judiciara in procedura de solutionare a contestatiei cu privire la durata procesului (art.4884 2, N.C.P.P.);

i) 230 lei pentru asistenta judiciara a condamnatului in procedura de inlocuire a pedepsei amenzii cu pedeapsa inchisorii (art.586 alin. 3, N.C.P.P.);

j) 130 lei pentru asistenta judiciara a inculpatului arestat in procedura de efectuare a comisiei rogatorii (art. 200 alin. 8, N.C.P.P.);

l) 130 lei pentru asistenta judiciara acordata in alte cazuri exceptionale (altele decat cele mentionate anterior), la solicitarea instantelor, a organelor de urmarire penala sau a locurilor de detentie, in conditiile legii penale.

(2)  Onorariile cuvenite avocatilor pentru asistenta judiciara acordata, potrivit prevederilor alin. (1), in cursul urmaririi penale se acorda o singura data:

a) prin ordonanta procurorului, pentru intreaga durata a urmaririi penale;

b) prin hotarare, in cursul judecatii, separat pentru fiecare grad de jurisdictie.                                             

(3)  Onorariile stabilite potrivit alin.(1) se majoreaza cu 100% in cazurile in care asistenta judiciara din oficiu este asigurata intre orele 20.00-08.00 ori in zilele nelucratoare sau sarbatorile legale.

(4) In situatia in care, in faza de urmarire penala, procurorul conexeaza mai multe dosare care vizeaza acelasi inculpat, plata onorariului se face pentru fiecare dosar in parte pentru prestatia efectuata pana la momentul conexarii, chiar daca este vorba despre acelasi aparator desemnat din oficiu.

Art. 6. – In cazul in care delegatia aparatorului desemnat din oficiu inceteaza, potrivit art. 91 alin. (4) din Codul de procedura penala, la prezentarea aparatorului ales, procurorul prin ordonanta sau, dupa caz, instanta prin incheiere, va dispune plata onorariului cuvenit aparatorului desemnat din oficiu pentru prestatiile efectuate pana la data incetarii insarcinarii, tinandu-se cont de timpul necesar studierii dosarului, complexitatea cauzei, durata si numarul actelor de urmarire penala la care aparatorul a luat parte sau numarul de termene la care a fost prezent in fata instantei. Onorariul astfel stabilit nu poate fi mai mic de 25% din valoarea onorariului ce ar fi fost cuvenit daca prestatia avocatiala din oficiu ar fi fost finalizata.

Capitolul IV

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala

Sectiunea 1

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila

Art. 7. – (1) Cuantumul onorariului care se cuvine avocatilor pentru asistenta judiciara acordata in vederea  asigurarii accesului international la justitie in materie civila, in procesele si cererile prevazute la art. 2 si in cazurile prevazute la art. 3 se majoreaza cu 50 %.

(2)  Valoarea onorariului cuvenit avocatilor pentru asistenta judiciara obligatorie, totala si gratuita, acordata in temeiul Legii nr.369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25  octombrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr.100/1992, republicata, 700 lei.

(3)  Valoarea onorariului cuvenit avocatilor pentru prestatiile avocatiale asigurate in temeiul Conventiei privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, incheiata la New York la 20 iunie 1956, precum si ale Legii nr.36/2012 privind unele masuri necesare pentru aplicarea unor regulamente si decizii ale Consiliului Uniunii Europene, precum si instrumente de drept international privat in domeniul obligatiilor de intretinere este 400 lei;

Sectiunea a 2-a

Onorarii pentru prestarea serviciilor de asistenta judiciara in cauzele privind cooperarea judiciara internationala in materie penala

Art. 8. – (1) Onorariile care se cuvin avocatilor pentru asistenta judiciara acordata persoanei extradabile, persoanei solicitate sau a condamnatului cand aceasta este obligatorie, potrivit legii, sunt urmatoarele:

a) 130 lei pentru asistenta judiciara acordata pentru fiecare persoana extradabila sau persoana solicitata in cazul luarii, inlocuirii, revocarii, incetarii, prelungirii sau mentinerii masurilor preventive, inclusiv a masurii arestarii provizorii in vederea extradarii;

b) 420 lei pentru fiecare persoana extradabila sau solicitata in cursul procedurii judiciare de extradare sau de executare a unui mandat european de arestare;

c) 400 lei pentru fiecare condamnat in cursul procedurii de solutionare a cererii de transferare a unui cetatean strain din Romania in statul de cetatenie;

d) 400 lei pentru fiecare condamnat in cursul procedurii de solutionare a cererii de transferare a unui cetatean roman dintr-un stat strain in Romania;

e) 230 lei pentru asistenta judiciara acordata in caile extraordinare de atac exercitate impotriva hotararilor prin care s-a dispus luarea, inlocuirea, revocarea, incetarea, prelungirea sau mentinerea masurilor preventive, inclusiv a masurii arestarii provizorii in vederea extradarii;

f) 420 lei pentru asistenta judiciara acordata in caile extraordinare de atac exercitate impotriva altor hotarari decat cele prevazute la lit. e).

(2) In cazul in care luarea, inlocuirea, revocarea, incetarea, prelungirea sau mentinerea masurilor preventive, inclusiv a masurii arestarii provizorii in vederea extradarii, se dispune in cursul procedurii judiciare de solutionare a cererii de extradare sau de executare a unui mandat european de arestare, onorariile cuvenite avocatilor pentru asistenta judiciara asigurata, potrivit alin. (1) lit. b) sau, dupa caz, alin. (1) lit. c), se acorda o singura data.

(3) Onorariul cuvenit avocatilor pentru asistenta judiciara acordata, potrivit prevederilor alin. (1), se acorda o singura data pentru intreaga durata a procedurii judiciare de extradare, de executare a unui mandat european de arestare sau a procedurii de solutionare a cererii de transferare.

(4) Dispozitiile art. 5 alin. (3) si ale art. 6 se aplica in mod corespunzator.

Capitolul V

Dispozitii comune

Art. 9. (1)  Referatul, intocmit de avocat si care atesta o prestatie avocatiala efectiva pentru care se cuvine plata onorariului va fi confirmat de organul judiciar care a dispus plata onorariului sau de conducerea autoritatii in fata careia s-a desfasurat activitatea de asistenta judiciara si/sau de reprezentare. Referatul, intocmit de avocat si care atesta o prestatie avocatiala efectiva in cauzele avand ca obiect obtinerea pensiei de intretinere sau a celor privind inapoierea minorului, precum si cele privind organizarea si exercitarea dreptului de vizita a minorului, in baza legislatiei speciale prevazuta la art.1 alin. (1) lit. c), va fi insotit, dupa caz, de decizia decanului baroului competent teritorial, in baza careia a fost desemnat, din oficiu, sa acorde asistenta judiciara gratuita. Referatul va fi insotit de incheierea prevazuta la art.4 alin.(1) in cazul asistentei acordate in cadrul sistemului de ajutor public judiciar.

(2) Referatul prevazut la alin. (1) constituie document justificativ, care se inainteaza baroului de catre avocat, pana la data de 7 a lunii imediat urmatoare confirmarii, in vederea verificarii, centralizarii si avizarii platii onorariului de catre consiliul baroului.

(3) In cazul asistentei extrajudiciare, referatul intocmit de avocat, verificat si avizat de coordonatorul serviciului de asistenta judiciara al baroului, constituie document justificativ care se inainteaza consiliului baroului, in termen de 5 zile, in vederea aprobarii referatelor.

(4) Dupa verificarea si avizarea/aprobarea referatelor prevazute la alin. (1) si (3) de catre consiliul baroului, referatele centralizate sunt inaintate departamentului economico-financiar si administrativ ai tribunalului sau, dupa caz, curtii de apel, in vederea efectuarii viramentelor privind plata onorariilor de catre tribunal sau dupa caz, curtea de apel, in contul barourilor, in conditiile prevazute de lege.

(5) Factura/borderoul centralizator emis de barou va cuprinde toate serviciile prestate in cursul unei luni calendaristice si va fi transmisa  catre tribunal sau, dupa caz, curte de apel pana la data de 10 ale lunii urmatoare celei in care serviciile au fost prestate de avocati, astfel incat tribunalul sau, dupa caz, curtea de apel sa solicite fondurile necesare la Ministerul Justitiei si sa poata efectua plata catre barou in perioada 24-30/31 ale aceleiasi luni. Factura/borderoul centralizator va avea anexate referatele care vor avea rol de procese – verbale de receptie a serviciilor respective.

(6) Plata onorariilor stabilite conform prezentului protocol se face de barou catre avocat, potrivit legii, in cursul lunii calendaristice in care sumele necesare au fost virate, in conditiile alin. (5), de catre instanta.

Art. 10 – Cuantumul onorariilor prevazute de prezentul protocol reprezinta limita maxima a onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala.

Capitolul VI

Dispozitii finale si tranzitorii

Art. 11. – Onorariile cuvenite avocatilor in temeiul conventiilor de colaborare incheiate potrivit prevederilor art. 50 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 193/2008, se stabilesc in limitele valorilor prevazute in prezentul protocol.

Art. 12.

(1) La data intrarii in vigoare a prezentului protocol, Protocolul nr. 113928/2008 incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania privind stabilirea onorariilor avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistenta judiciara in materie penala, pentru prestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de asistenta judiciara si/sau reprezentare ori de asistenta extrajudiciara, precum si pentru asigurarea serviciilor de asistenta judiciara privind accesul international la justitie in materie civila si cooperarea judiciara internationala in materie penala, isi inceteaza valabilitatea.”